Ponuka pracovného miesta – vedúca školskej jedálne

Špeciálna základná škola s materskou školou, J. Vojtaššáka 13, Žilina

ponúka voľnú pracovnú pozíciu

vedúca školskej jedálne

 

Termín nástupu: podľa dohody.

Pracovné podmienky: pracovný pomer, 37,5 hodín týždenne.

Požadované vzdelanie: úplné stredoškolské odborné vzdelanie.

Požiadavky na zamestnanca: 

 • prax v odbore,
 • organizačné schopnosti,
 • bezúhonnosť, samostatnosť, zodpovednosť,
 • prehľad v platnej legislatíve a schopnosť aplikovať ich na podmienky školy,
 • ovládanie programu VIS – kuchyňa.

 

Náplň práce :

 • kompletné koordinovanie chodu prevádzky školskej jedálne,
 • monitoring a dodržiavanie HACCP,
 • materiálne zabezpečenie (zabezpečovanie dodávateľsko- odberateľských vzťahov – objednávanie tovaru, skladové hospodárstvo, evidencia faktúr, spracovanie mesačnej uzávierky v programe VIS – kuchyňa),
 • rozpočtovanie  a účtovanie finančných prostriedkov na stravovanie, evidencia stravníkov,
 • zabezpečovanie výroby jedál a nápojov, vypracovanie jedálneho lístka, normovanie stravy,
 • platové podmienky: ponúkaný plat v hrubom v závislosti od dosiahnutého vzdelania: min. 692,00 eur  + započítaná prax, v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z.  o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

 

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • životopis,
 • fotokópie dokladov o ukončenom vzdelaní,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov.

 

Podanie žiadosti:

Adresa: Špeciálna základná škola s materskou školou, J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina

Mail: szsza@szsza.sk

Tel.č. 041/56 55 696