Krúžková činnosť v ŠKD

Záujmové krúžky v školskom klube detí sa realizujú každý týždeň v stredu, kedy sa deti zúčastňujú aktivít organizovaných vedúcimi útvarov.

V školskom roku 2018/2019 sa v ŠKD organizujú tieto záujmové útvary:

 

Hudobno-pohybový krúžok: Janka Horecká
Športový krúžok: Janka Hajašová
Výtvarný krúžok: Mgr. Emília Melková
Harmonizačný krúžok: Mgr. Jaroslava Vržďáková
Ručné práce: Mgr. Anna Boková
Vševedko: Mgr. Romana Ďurneková