Átrium – QR

VybuÁtrium QRdovaním športovo-rekreačnej časti Átria sme vytvorili multifunkčný priestor pre všetky deti a žiakov školy na podporu a rozvoj senzomotorickej koordinácie, fyzioterapeutickej rehabilitácie prostredníctvom aktivít realizovaných špeciálnym pedagógom, vychovávateľom a fyzioterapeutom. Benefitom priestoru je jeho čiastočná uzavretosť, bezbariérovosť a funkčnosť realizovať aktivity primerané pre deti so zdravotným znevýhodnením. Priestor má vytvorený relaxačné posedenie so živými rastlinami.

 

 

Finančné zabezpečenie priestoru:

  • Regionálny úrad školskej správy Žilina prispeli v sume 5 000,- €
  • Projekt Nadácie Adient „Hurá poďme von“ 6 771,04 € so spoluúčasťou 4328,96 €, celkové náklady na projekt 11 100,-€
  • Projekt Nadácie KIA „Hurá poďme von“ 4 000,- € so spoluúčasťou 2 020,-€, celkové náklady na projekt 6 020,- €