Vzdelávací program a dokumenty

Materská škola pracuje podľa Školského vzdelávacieho programu “Šťastné deti”, ktorý bol vypracovaný a schválený na základe Vzdelávacieho programu pre deti so zdravotným znevýhodnením, schváleného 15. mája 2017.

Súčasťou vzdelávacieho programu “Šťastné deti” je aj vypracovaný individuálny vzdelávací program pre deti s viacnásobným postihnutím. V platnosti sú aj dopracované programy – špecifiká obsahov z programu pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou a pre deti s autizmom a ďalšími pervazívnymi poruchami.

Vzdelávací program a dokumenty na stiahnutie:

Názov Odkaz na stiahnutie Odkaz na stiahnutie Veľkosť Dátum
Školský vzdelávací program STIAHNUŤ PDF
556KB 19.10.2023
Školský poriadok STIAHNUŤ DOCX  STIAHNUŤ PDF 88/209 KB 04.10.2023
Denný poriadok
STIAHNUŤ DOC
  17 KB
04.10.2023
Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie STIAHNUŤ DOC STIAHNUŤ PDF 22/91 KB 08.10.2023
Súhlas so spracovaním osobných údajov – žiadosť o prijatie
STIAHNUŤ DOCX  STIAHNUŤ PDF 17/83 KB 08.10.2023
Žiadosť o prerušenie predprimárneho vzdelávania STIAHNUŤ DOC STIAHNUŤ PDF 27/47 KB 08.10.2023
Žiadosť o ukončenie predprimárneho vzdelávania STIAHNUŤ DOC STIAHNUŤ PDF 27/47 KB 08.10.2023
Lekárske potvrdenie a odporúčanie
STIAHNUŤ DOC
STIAHNUŤ PDF
13/71 KB
08.10.2023