Vzdelávací program a dokumenty

Špeciálna materská škola pracuje podľa Školského vzdelávacieho programu „Šťastné deti“, ktorý bol vypracovaný a schválený na základe Vzdelávacieho programu pre deti so zdravotným znevýhodnením, schváleného 15. mája 2017.

Súčasťou vzdelávacieho programu „Šťastné deti“ je aj vypracovaný individuálny vzdelávací program pre deti s viacnásobným postihnutím. V platnosti sú aj dopracované programy – špecifiká obsahov z programu pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou a pre deti s autizmom a ďalšími pervazívnymi poruchami.

Vzdelávací program a dokumenty na stiahnutie:

Názov dokumentu Odkaz Dátum Veľkosť
Školský vzdelávací program stiahnuť 5. 11. 2018 734 kB
Školský poriadok stiahnuť 5. 11. 2018 895 kB
Žiadosť o prijatie do ŠMŠ stiahnuť rtf 

stiahnuť pdf

7. 12. 2018 64,8 kB

321 kB