Vzdelávací program a dokumenty

Špeciálna materská škola pracuje podľa Školského vzdelávacieho programu „Šťastné deti“, ktorý bol vypracovaný a schválený na základe Vzdelávacieho programu pre deti so zdravotným znevýhodnením, schváleného 15. mája 2017.

Súčasťou vzdelávacieho programu „Šťastné deti“ je aj vypracovaný individuálny vzdelávací program pre deti s viacnásobným postihnutím. V platnosti sú aj dopracované programy – špecifiká obsahov z programu pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou a pre deti s autizmom a ďalšími pervazívnymi poruchami.

Vzdelávací program a dokumenty na stiahnutie:

Názov Odkaz na stiahnutie Odkaz na stiahnutie Veľkosť Dátum
Školský vzdelávací program STIAHNUŤ   734KB 05.11.2018
Školský poriadok STIAHNUŤ DOCX  STIAHNUŤ PDF 726 KB 28.09.2022
Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie STIAHNUŤ DOCX STIAHNUŤ PDF 17/230 KB 05.02.2021
Súhlas so spracovaním osobných údajov – žiadosť o prijatie
STIAHNUŤ DOCX  STIAHNUŤ PDF 562/22 KB 9. 2. 2021
Žiadosť o prerušenie predprimárneho vzdelávania STIAHNUŤ DOCX STIAHNUŤ PDF 16/177 KB 10.12.2020
Žiadosť o ukončenie predprimárneho vzdelávania STIAHNUŤ DOCX STIAHNUŤ PDF 13/595 KB 05.02.2021