Triedy

Školský rok 2022/2023 sme otvorili 5. septembra 2022. Zapísaných je 20 detí v troch triedach s poldennou a v jednej triede s celodennou prevádzkou.

trieda učiteľ kontakt
MŠ1 p. zástupkyňa ŠMŠ Mgr. Zuzana Karkošiaková kontakty
p. učiteľka Mgr. Marta Lašová kontakty
MŠ2 p. triedna učiteľka Mgr. Petra Zaparaníková kontakty
p. učiteľka Mgr. Margaréta Kocíncová kontakty
MŠ3 p. triedna učiteľka Mgr. Zuzana Bujnová kontakty
p. učiteľka Mgr. Andrea Gschillová kontakty
MŠ4 p. triedna učiteľka Mgr. Katarína Jakubičková kontakty
p. učiteľka Bc. Júlia Vrabčeková kontakty