Triedy

Školský rok 2020/2021 sme otvorili 3. septembra 2020. Zapísaných je 33 detí v troch triedach s poldennou a jednej triede s celodennou prevádzkou.

trieda učiteľ kontakt
I.ŠMŠ p. zástupkyňa Mgr. Zuzana Karkošiaková kontakty
p. učiteľka Bc. Klára Pekarová kontakty
II.ŠMŠ p. triedna učiteľka Mgr. Martina Janurová kontakty
p. učiteľka Bc. Ivana Romanová kontakty
III.ŠMŠ p. triedna učiteľka Marta Lašová kontakty
p. učiteľka Mgr. Andrea Gschillová kontakty
IV.ŠMŠ p. triedna učiteľka Mgr. Katarína Jakubičková kontakty
p. učiteľka Bc. Petra Zaparaníková kontakty