Triedy MŠ

Školský rok 2023/2024 sme otvorili 4. septembra 2023. Zapísaných je 20 detí v troch triedach s poldennou a v jednej triede s celodennou prevádzkou.

trieda učiteľ kontakt
MŠ1 p. triedna učiteľka Mgr. Marta Lašová kontakty
p. zástupkyňa MŠ Mgr. Zuzana Karkošiaková kontakty
MŠ2 p. triedna učiteľka Mgr. Margaréta Kocíncová kontakty
p. učiteľka Bc. Júlia Vrabčeková kontakty
MŠ3 p. triedna učiteľka Mgr. Andrea Gschillová kontakty
p. učiteľka Mgr. Zuzana Bujnová kontakty
MŠ4 p. triedna učiteľka Mgr. Katarína Jakubičková kontakty
p. učiteľka Mgr. Jana Byrtusová kontakty