Projekty

Na našej škole sa od roku 1991 realizovalo veľa projektov. Ich cieľom bolo prehĺbiť kognitívne vedomosti žiakov, rozvíjať komunikačné a manuálne zručnosti a osvojovať si základy sociálnej interakcie.

K prvým projektom patria projekty:

  • AMOS,
  • Zeleň, ktorá vychováva,
  • Detskou rukou k prírode.

Projektov obohacujúcich školské dianie a vzdelávanie bolo veľa. Medzi najúspešnejšie z nich patria:

NÁZOV  PROJEKTU
KOORDINÁTOR
1 Príprava na ďalšie vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím odkaz na web projektu: https://dalsievzdelavanie.eu/ Krajčí
2 Pomôž mi, aby som to povedal sám
3 Pohnime svetom spoločne
4 Evička nám ochorela
5 Zručnosťou k samostatnému životu Jančová
6 Zdravie na tanieri Žiliaková
7 Zdravá a chutná výživa Žiliaková
8 Tvoríme vlastnú knihu učitelia slovenského jazyka
9 Čítame s radosťou Remišová
10 Otvorme sa svetu rozprávkou Mikulíková
11 Počítač, môj pomocník Remišová, Valerianová
12 Šport, v zdravom tele – zdravý duch Králiková
13 Čítanie s porozumením Krajská knižnica, Halušková
14 Biblioterapia Valeriánová, Potočárová
15 Aromaterapia všetci pedagogickí zamestnanci
16 Deň otvorených dverí Halajová, Jančová
17 Hippoterapia Uhliariková, Sanigová, Jančová
18 Deň Zeme Halajová, Galvánek, Jančová
19 Môj stromček žije Galvánek, Jančová
20 Fajn deň v Zlíne Králiková
21 Most do nášho sveta Šulganová
22 Canisterapia – liečba psom Valerianová
23 Canisterapia (fórum pedagogiky) Valerianová, Jančová