Projekty

Na našej škole sa od roku 1991 realizovalo veľa projektov. Ich cieľom bolo prehĺbiť kognitívne vedomosti žiakov, rozvíjať komunikačné a manuálne zručnosti a osvojovať si základy sociálnej interakcie.

K prvým projektom patria projekty:

  • AMOS,
  • Zeleň, ktorá vychováva,
  • Detskou rukou k prírode.

Projektov obohacujúcich školské dianie a vzdelávanie bolo veľa. Medzi najúspešnejšie z nich patria:

KOORDINÁTOR
Programujem aj svoj budúci život
Krajčí
Príprava na ďalšie vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím odkaz na web projektu: https://dalsievzdelavanie.eu/ Krajčí
Pomôž mi, aby som to povedal sám
Pohnime svetom spoločne
Evička nám ochorela
Zručnosťou k samostatnému životu Jančová
Zdravie na tanieri Žiliaková
Zdravá a chutná výživa Žiliaková
Tvoríme vlastnú knihu učitelia slovenského jazyka
Čítame s radosťou Remišová
Otvorme sa svetu rozprávkou Mikulíková
Počítač, môj pomocník Remišová, Valerianová
Šport, v zdravom tele – zdravý duch Králiková
Čítanie s porozumením Krajská knižnica, Halušková
Biblioterapia Valeriánová, Potočárová
Aromaterapia všetci pedagogickí zamestnanci
Deň otvorených dverí Halajová, Jančová
Hippoterapia Uhliariková, Sanigová, Jančová
Deň Zeme Halajová, Galvánek, Jančová
Môj stromček žije Galvánek, Jančová
Fajn deň v Zlíne Králiková
Most do nášho sveta Šulganová
Canisterapia – liečba psom Valerianová
Canisterapia (fórum pedagogiky) Valerianová, Jančová