Aktualizačné vzdelávanie

Aktualizačné vzdelávanie ja súčasťou vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov podľa zákona 138/2019 Z. z. v znení neskorších predpisov.  Organizovať ho môže: škola, školské zariadenie, zariadenie sociálnej pomoci, zriaďovateľ školy bez právnej subjektivity alebo školského zariadenia bez právnej subjektivity.

Cieľom aktualizačného vzdelávania je podľa potrieb zriaďovateľa, školy, školského zariadenia alebo zariadenia sociálnej pomoci:

  • udržiavanie alebo obnovovanie profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti,
  • získanie nových vedomostí a informácií o zmenách v právnych predpisoch, výchovno-vzdelávacích programoch, pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii alebo
  • získanie nových vedomostí a zručností v konkrétnej oblasti pracovnej činnosti.

V našej škole aktuálne prebiehajú alebo už boli ukončené tieto vzdelávania:

Názov vzdelávaniaŠkolský rokMeno garantaZačiatokUkončenieVyhodnotenie pdf
Práca v portáli www.edupage.org a s programom ASCagenda 12019/2020Mgr. Peter Krajčí, PhD.1. 9. 201930. 8. 2020stiahnuť PDF
Praktické stratégie rozvíjania komunikačnej schopnosti - 1. modul2019/2020PaedDr. Oľga Uhliariková30. 1. 202030. 8. 2020stiahnuť PDF
Rozvíjanie komunikačnej schopnosti žiakov s NKS a aplikovanie posunkového jazyka vo výchovno vzdelávacom procese2019/2020Mgr. Darina Hollá11. 2. 202014. 9. 2020
Zdokonaliť zručnosti pedagógov pri príprave na pracovné vyučovanie
pri využití viacerých techník
2020/2021Mgr. Katarína Halušková, Mgr. Mária Mikulíková1. 9. 201930. 8. 2020stiahnuť PDF
Rozvoj komunikačných schopností u detí s mentálnym a viacnásobným postihnutím2020/2021PaedDr. Júlia Mankovičová1. 9. 20197. 6. 2020stiahnuť PDF
Využitie terapií rôzneho druhu vo výchovno-vzdelávacom procese zameraných na relaxáciu a pozitívnu atmosféru v triede2020/2021Mgr. Mária RemišováPlánované
Práca v portáli www.edupage.org a s konferenčným programom 22020/2021Mgr. Peter Krajčí, PhD.1. 9. 202030. 8. 2021stiahnuť PDF
Digitálne technológie v práci odborného zamestnanca2020/2021Mgr. Peter Krajčí, PhD.1. 9. 202030. 8. 2021stiahnuť PDF
Zdokonaľovanie zručnosti pedagógov pri príprave na pracovné vyučovanie II.2021/2022Mgr. Katarína Halušková1. 9. 202130. 8. 2022stiahnuť PDF
Práca v portáli www.edupage.org a s programom asc Agenda 32021/2022Mgr. Peter Krajčí, PhD.1. 9. 202130. 8. 2022stiahnuť PDF
Rozvíjanie digitálnych zručností pedagogických zamestnancov a
elektronizácia pedagogickej dokumentácie
2022/2023Mgr. Peter Krajčí, PhD.1. 10. 202230. 6. 2023stiahnuť PDF
Práca s keramickou hlinou zameraná na rozvíjanie manuálnych zručností u detí s mentálnym a viacnásobným postihnutím vo výchovno-vzdelávacom procese2022/2023Mgr. Katarína Halušková1. 10. 202231. 1. 2023Stiahnuť PDF
Príprava kabinetných zbierok na podporu globálneho čítania žiakov s autizmom s mentálnym postihnutím2023/2024Mgr. Mária Remišová
Techniky na multisenzorický rozvoj žiaka v C variante2023/2024PaedDr. Oľga Uhliariková1. 11. 202331. 8. 2024
Rozvíjanie a korekcia reči v oblasti foneticko-fonologickej roviny2023/2024PaedDr. Oľga Uhliariková1. 12. 202331. 8. 2024
Práca s IKT a Office 3652023/2024Mgr. Peter Krajčí, PhD.2. 10. 202329. 2. 2024Stiahnuť PDF
Kreatívne prístupy k tvorbe edukačných pomôcok z prírodných materiálov2023/2024Mgr. Katarína Haluškovánovmeber 2023marec 2024stiahnuť PDF