Kontakt

adresa:
Špeciálna základná škola s materskou školou, J. Vojtaššáka 13, 010 08  Žilina
 
IČO:
36134228

 
 
 
DIČ:
2021489437
telefón:
041/56 55 696
emailová adresa:
riaditel(a)szsza.sk
(a) nahrádza @
riaditeľka školy
PaedDr. Júlia Mankovičová
041/56 55 696, 0905/963 799, riaditel(a)szsza.sk
vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku
Bc. Blanka Vajdová
0911/932 373, vajdova(a)szsza.sk
školská jedáleň
Helena Rumanová
0914/306 635, rumanova(a)szsza.sk
admin
Mgr. Lukáš Sedlák
Bc. Klára Pekarová
Mgr. Romana Ďurneková
Mgr. Lucia Garbierová
Mgr. Peter Krajčí, PhD. 
Špeciálna základná škola:
zástupca pre ŠZŠ
Mgr. Peter Krajčí, PhD.
0914/306 634, krajci(a)szsza.sk
výchovná poradkyňa
PaedDr. Oľga Uhliariková
0914/306 632, uhliarikova(a)szsza.sk
Špeciálna materská škola:
zástupkyňa pre ŠMŠ
Mgr. Zuzana Karkošiaková
Školský klub detí:
vedúca výchovávateľka
Mgr. Emília Melková
0914/306 630, melkova(a)szsza.sk
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva:
zástupkyňa pre CŠPP
PaedDr. Oľga Uhliariková
0914/306 632, cspp(a)szsza.sk,
Zoom (video-konzultácia po telefonickej/mailovej dohode)
Kontakty, úradné a konzultačné
 
Učitelia školy, oddelania ŠKD
 
 
triedni učitelia ŠZŠ, učitelia a asistenti učiteľa
1. AUT, 2. AUT., 3. AUT, Pr. B, 2. A,  1. C, 4. A, 3. C, 4. C, 5.  A, 5. C,  7. B, 8. A, 8. B, 9. A, 9. B, 10. C
kontakty (email: priezvisko@szsza.sk)
triedni učitelia a učitelia ŠMŠ
1. 2. 3. 4. trieda
kontakty (email: priezvisko@szsza.sk)
vychovávatelia
1. 2. 3. 4. 5.a 6. oddelenie
kontakty (email: priezvisko@szsza.sk)