Kontakt

adresa:
Špeciálna základná škola s materskou školou, J. Vojtaššáka 13, 010 08  Žilina
IČO:
36134228
DIČ:
2021489437
telefón:
041/ 56 55 696
fax:             
041/ 56 55 588
emailová adresa:
riaditeľka školy
Mgr. Gabriela Dávidíková
041/56 55 696, 0911/93 23 72,
finančný úsek
Eva Hamáriková
0914/30 66 33,
finančný úsek
Bc. Blanka Vajdová
0911/93 23 73, vajdova@szsza.sk
školská jedáleň
Dubská Ľudmila
0914/30 66 35,
admin
Mgr. Nina Buricová
Mgr. Jana Kemeňová
Špeciálna základná škola:
zástupcovia pre ŠZŠ
Mgr. Mária Remišová
Mgr. Peter Krajčí, PhD.
0914/30 66 34, remisova@szsza.sk
výchovná poradkyňa
PaedDr. Oľga Uhliariková
o.uhliarikova@gmail.com
Špeciálna materská škola:
zástupkyňa pre ŠMŠ
Mgr. Zuzana Karkošiaková
0914/30 66 31, karkosiakova@szsza.sk
Školský klub detí:
vedúca výchovy
Mgr. Emília Melková
0914/30 66 30
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva:
zástupkyňa pre CŠPP
PaedDr. Oľga Uhliariková
041/56 55 588, 0914/30 66 32,
csppzilina@gmail.com