Kontakt

adresa:
Špeciálna základná škola s materskou školou, J. Vojtaššáka 13, 010 08  Žilina
IČO:
36134228
DIČ:
2021489437
telefón:
041/ 56 55 696
emailová adresa:
riaditel(a)szsza.sk
 
(a) nahrádza @
riaditeľka školy
PaedDr. Júlia Mankovičová
041/56 55 696, 0905/963 799, riaditel(a)szsza.sk
vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku
Bc. Blanka Vajdová
0911/93 23 73, vajdova(a)szsza.sk
školská jedáleň
 
0914/30 66 35, (a)szsza.sk
admin
Mgr. Nina Buricová
Mgr. Božena Kinčiová
Mgr. Lukáš Sedlák
Mgr. Peter Krajčí, PhD.
sedlak(a)szsza.sk
krajci(a)szsza.sk
Špeciálna základná škola:
zástupca pre ŠZŠ
Mgr. Peter Krajčí, PhD.
0914/ 306 634, 0902/340 928,
krajci(a)szsza.sk
výchovná poradkyňa
PaedDr. Oľga Uhliariková
0914/30 66 32, uhliarikova(a)szsza.sk
Špeciálna materská škola:
zástupkyňa pre ŠMŠ
Mgr. Zuzana Karkošiaková
Školský klub detí:
vedúca výchovávateľka
Mgr. Emília Melková
0914/306 630, melkova(a)szsza.sk
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva:
zástupkyňa pre CŠPP
PaedDr. Oľga Uhliariková
0914/30 66 32, cspp@szsza.sk,
Zoom (video-konzultácia po telefonickej/mailovej dohode)
Učitelia školy, oddelania ŠKD
 
 
triedni učitelia ŠZŠ, učitelia a asistenti učiteľa
Pr. NKS, 1. A, 2. C, 3. A, 3. C, 4.  A, 4. C, 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B, 8. C, 9. A, 10. C
triedni učitelia a učitelia ŠMŠ
1. 2. 3. 4. trieda
kontakty
vychovávatelia
1. 2. 3. 4. 5 oddelenie
kontakty