Kontakt

adresa:
Špeciálna základná škola s materskou školou, J. Vojtaššáka 13, 010 08  Žilina
IČO:
36134228
DIČ:
2021489437
telefón:
041/ 56 55 696
fax:             
041/ 56 55 588
emailová adresa:
riaditel(a)szsza.sk
riaditeľka školy
PaedDr. Júlia Mankovičová
041/56 55 696, 0911/93 23 72,
riaditel(a)szsza.sk
finančný úsek
Eva Hamáriková
0914/30 66 33,
finančný úsek
Bc. Blanka Vajdová
0911/93 23 73, vajdova(a)szsza.sk
školská jedáleň
Veronika Čerňanová
0914/30 66 35
admin
Mgr. Nina Buricová
Mgr. Jana Kemeňová
Špeciálna základná škola:
zástupcovia pre ŠZŠ
Mgr. Mária Remišová
Mgr. Peter Krajčí, PhD.
0914/30 66 34, remisova(a)szsza.sk
výchovná poradkyňa
PaedDr. Oľga Uhliariková
ouhliarikova(a)gmail.com
Špeciálna materská škola:
zástupkyňa pre ŠMŠ
Mgr. Zuzana Karkošiaková
Školský klub detí:
vedúca výchovy
Mgr. Emília Melková
0914/30 66 30, milus66(a)azet.sk
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva:
zástupkyňa pre CŠPP
PaedDr. Oľga Uhliariková
041/56 55 588, 0914/30 66 32,
csppzilina(a)gmail.com
Úradné hodiny školy
Riaditeľ/ka školy Mgr. Gabriela Dávidíková pondelok – piatok 10:00 – 12:00 telefonicky
Zástupcovia riaditeľa školy pre ŠZŠ Mgr. Mária Remišová pondelok  streda 14:00 – 15:00 telefonicky
Mgr. Peter Krajčí, PhD. pondelok  štvrtok 10:00 – 11:00 telefonicky
Zástupkyňa riaditeľa školy pre ŠMŠ Mgr. Zuzana Karkošiaková párny pondelok
nepárny pondelok
11:00 – 14:00

10:00 – 13:00

telefonicky
Zástupkyňa riaditeľa školy pre CŠPP PaedDr. Oľga Uhliariková streda 13:05 – 14:05 telefonicky
Vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku Eva Hamaríková streda 7:00 – 9:00 telefonicky
Vedúca vychovávateľka ŠKD Mgr. Emília Melková utorok 8:00 – 10:00 telefonicky
Výchovný poradca PaedDr. Oľga Uhliariková piatok 13:05 – 14:05 telefonicky
Školská jedáleň Veronika Čerňanová pondelok – piatok 7:00 – 8:00 telefonicky