Kontakt

Špeciálna základná škola s materskou školou,
Jána Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina

 

IČO:
36134228
DIČ:
2021489437

 

PaedDr. Júlia Mankovičová
riaditeľka školy
0905/963 799, riaditel(a)szsza.sk
Mgr. Peter Krajčí, PhD.
zástupca riaditeľa  ŠZŠ
0914/306 634, krajci(a)szsza.sk
Mgr. Zuzana Karkošiaková
zástupkyňa riaditeľa ŠMŠ
0914/306 631, karkosiakova(a)szsza.sk
Mgr. Emília Melková
vedúca výchovy v ŠKD
0914/306 630, melkova(a)szsza.sk
Bc. Blanka Vajdová
vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku
0911/932 373, vajdova(a)szsza.sk
Helena Rumanová
vedúca ŠJ
0914/306 635, rumanova(a)szsza.sk
Škola
tel. kontakt
0911/932 373


Úradné a konzultačné hodiny

Riaditeľ/ka školy PaedDr. Júlia Mankovičová streda 14:00 – 15:00 iný termín dohodnúť telefonicky alebo e-mailom
Zástupca riaditeľa školy pre ŠZŠ Mgr. Peter Krajčí, PhD. utorok 13:00 – 14:00 iný termín dohodnúť telefonicky alebo e-mailom
Zástupkyňa riaditeľa školy pre ŠMŠ Mgr. Zuzana Karkošiaková streda 13:00 – 14:00 iný termín dohodnúť telefonicky alebo e-mailom
Vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku Bc. Blanka Vajdová streda 7:00 – 9:00 iný termín dohodnúť telefonicky alebo e-mailom
Vedúca vychovávateľka ŠKD Mgr. Emília Melková utorok 9:00 – 10:00 iný termín dohodnúť telefonicky alebo e-mailom
Výchovný poradca PaedDr. Oľga Uhliariková streda 12:10 – 13:30 iný termín dohodnúť telefonicky alebo e-mailom
Vedúca školskej jedálne Helena Rumanová pondelok – piatok 7:30 – 8:30 iný termín dohodnúť telefonicky alebo e-mailom