Školské dokumenty a formuláre

Na tomto mieste si môžete pozrieť a stiahnuť dokumenty, ktoré informujú o činnosti školy, o organizácii školského roka, ako aj správy o výchovno-vzdelávacej činnosti školy.

Nájdete tu tiež školský vzdelávací program. Škola vzdeláva žiakov podľa školského vzdelávacieho programu s názvom „Pomôž mi, aby som to dokázal sám“. Aktuálne školské vzdelávacie programy pre Špeciálnu základnú školu  sú účinné od 1. 9. 2019.

Rovnako tu zverejňujeme formuláre na žiadosti a pod.

Školský vzdelávací program - MP Školský vzdelávací program - NKS Školský poriadok Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti  Organizácia školského roka

názov dokumentu dátum
veľkosť na stiahnutie pdf
na stiahnutie docx
Vyhlásenie zák. zást.
21. 10. 2020
18,2 kB
PDF DOCX/DOC
Žiadosť o prijatie
do školy
3. 4. 2019 562/22 kB PDF DOCX/DOC
Informovaný súhlas 29. 4. 2020 344/27 kB PDF DOCX/DOC
Súhlas so spracovaním osobných údajov 3. 4. 2019 561/51 kB PDF DOCX/DOC
Darovacia zmluva 13. 1. 2020 181 kB PDF DOCX/DOC
Informácie k dopravnému pre rodičov
20.11. 2019
419 kB
PDF
Čestné prehlásenie k dopravnému
20. 11. 2019
330/16kB
PDF
DOCX/DOC
Vzor dokladu zo SAD k preplácaniu dopravného
20. 11. 2019
285 kB
PDF
 
Informácie na školský rok 2019/2020
2. 9. 2019
403 kB
PDF
 
Príloha školského poriadku – Smernica č.36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania
25. 5. 2019
505 kB
PDF