Školské dokumenty a formuláre

Na tomto mieste si môžete pozrieť a stiahnuť dokumenty, ktoré informujú o činnosti školy, o organizácii školského roka, ako aj správy o výchovno-vzdelávacej činnosti školy.

Rovnako tu zverejňujeme formuláre na žiadosti a pod.

Školský poriadok Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti  Organizácia školského roka

Názov dokumentu dátum
veľkosť na stiahnutie na stiahnutie
Príloha školského poriadku – Smernica č.36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania
25. 5. 2019
505 kB
PDF
 
Žiadosť o prijatie
do školy
3. 4. 2019 555/21,9 kB PDF DOCX/DOC
Súhlas so spracovaním osobných údajov
3. 4. 2019
561/51 kB
PDF
DOCX/DOC