Školské dokumenty a formuláre

Na tomto mieste si môžete pozrieť a stiahnuť dokumenty, ktoré informujú o činnosti školy, o organizácii školského roka, ako aj správy o výchovno-vzdelávacej činnosti školy.

Nájdete tu tiež školský vzdelávací program. Škola vzdeláva žiakov podľa školského vzdelávacieho programu s názvom „Pomôž mi, aby som to dokázal sám“. Aktuálne školské vzdelávacie programy pre Špeciálnu základnú školu  sú účinné od 1. 9. 2019.

Rovnako tu zverejňujeme formuláre na žiadosti a pod.

Školské výchovné a vzdelávacie programy Školský vzdelávací program - NKS Školský poriadok pre školy a ŠKD Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti  Prázdniny 2023/2024

Názov Odkaz na stiahnutie Odkaz na stiahnutie Veľkosť
Dátum
Vyhlásenie zák. zást.
STIAHNUŤ PDF STIAHNUŤ DOCX 18.2 KB 19.10.2023
Žiadosť o prijatie
do školy (
elektronická prihláška tu)
STIAHNUŤ PDF STIAHNUŤ DOCX 146/3 KB 19.10.2023
Súhlas so spracovaním osobných údajov – žiadosť o prijatie
STIAHNUŤ PDF STIAHNUŤ DOCX 562/22 KB 19.10.2023
Informovaný súhlas STIAHNUŤ PDF STIAHNUŤ DOCX 132/30 KB 19.10.2023
Súhlas so spracovaním osobných údajov STIAHNUŤ PDF STIAHNUŤ DOCX 337/393 KB 19.10.2023
Darovacia zmluva STIAHNUŤ PDF STIAHNUŤ DOCX 181 KB 19.10.2023
Informácie k dopravnému pre rodičov
STIAHNUŤ PDF   419 KB 19.10.2023
Čestné prehlásenie k dopravnému
STIAHNUŤ PDF STIAHNUŤ DOCX 330/16 KB 19.10.2023
Vzor dokladu zo SAD k preplácaniu dopravného
STIAHNUŤ PDF   285 KB  19.10.2023
Príloha školského poriadku – Smernica č.36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania
STIAHNUŤ PDF   505 KB 19.10.2023