Slávnostné ukončenie školského roka

27. 6. 2024 sme slávnostne ukončili školský rok 2023/2024. Deti a žiaci z našej školy pripravili rodičom zaujímavý kultúrny program. V rámci ukončenia školského roka sme sa rozlúčili s končiacimi deťmi z materskej školy a žiakmi zo základnej školy. Po slovách vďaky a uznania p. riaditeľky PaedDr. J.  Mankovičovej si všetci žiaci prevzali očakávané vysvedčenia.