Školský vzdelávací program

Škola vzdeláva žiakov podľa školského vzdelávacieho programu s názvom „Pomôž mi, aby som to dokázal sám“.

Aktuálne školské vzdelávacie programy pre Špeciálnu základnú školu  sú účinné od 1. 9. 2018.

Odkazy na stiahnutie:

Školský vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím      stiahnuť

Školský vzdelávací program pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou  stiahnuť