Školský vzdelávací program

Škola vzdeláva žiakov podľa školského vzdelávacieho programu s názvom „Pomôž mi, aby som to dokázal sám“.

Aktuálne školské vzdelávacie programy pre Špeciálnu základnú školu  sú účinné od 1. 9. 2020.

Odkazy na stiahnutie:

Školský vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím  Školský vzdelávací program - MP 
Školský vzdelávací program pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou  Školský vzdelávací program - NKS 
Školský vzdelávací program pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami (bez mentálneho postihnutia) pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie
Školský vzdelávací program - AU
Školský vzdelávací program pre žiakov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím pre primárne vzdelávanie  Školský vzdelávací program - AU s MP