Školské výchovné a vzdelávacie programy

Škola vzdeláva žiakov podľa školských vzdelávacích programov so súhrnným názvom “Pomôž mi, aby som to dokázal sám”. Vzdelávacie programy sa delia podľa zdravotného znevýhodnenia žiakov.

Materská škola vzdeláva deti podľa vzdelávacieho programu s názvom “Šťastné deti”.

Školský klub detí má vypracovaný výchovný program s názvom “Svet očami detí”.

Aktuálne školské vzdelávacie programy pre Spojenú školu sú účinné od 1. 9. 2023.

Odkazy na stiahnutie:

Školský vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím  Školský vzdelávací program - MP 
Školský vzdelávací program pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami (bez mentálneho postihnutia) pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie
Školský vzdelávací program - AU
Školský vzdelávací program pre žiakov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím pre primárne vzdelávanie  Školský vzdelávací program - AU s MP
Školský vzdelávací program materskej školy
Školský vzdelávací program pre materskú školu
Školský výchovný program
Školský výchovný program ŠKD