Rodičovské združenie

Informácie:

Rodičovské združenie pri Špeciálnej základnej škole a ŠMŠ

Adresa: J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina

IČO: 37815318
DIČ: 2021810560

Dátum vzniku: 13. novembra 2002

Právna forma:  Združenie (zväz,spolok)

Druh vlastníctva:  Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Štatutárny zástupca: Lenka Vancová

 

Články:

2020

Poukázanie 2% pre ZRŠ

2019

Poukázanie 2% pre ZRŠ

2018

Účasť na podujatí „Integrácia 2018“

Čo sme zakúpili:

 

2018 – Stoly do školskej jedálne 2018 – Príspevok na dopravu a vstupné na podujatie „Integrácia 2018“