Rodičovské združenie

Informácie:

Rodičovské združenie pri Špeciálnej základnej škole a ŠMŠ

Adresa: J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina

IČO: 37815318
DIČ: 2021810560

Dátum vzniku: 13. novembra 2002

Právna forma:  Združenie (zväz,spolok)

Druh vlastníctva:  Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Štatutárny zástupca: Lenka Vancová

Kontakt: rdz( a )szsza.sk   ( a ) nahrádza @

Čerpanie prostriedkov Rodičovského združenia – pokladničná hotovosť 1. 1. 2021 až 30. 9. 2021: stiahnuť PDF

Čerpanie prostriedkov z účtu Rodičovské združenie  – 2% daň za obdobie 1. 10. 2020 až 30. 9. 2021: stiahnuť PDF

 

Články:

2021

Poukázanie 2% pre rodičovské združenie

Poďakovanie a poukázanie 2% pre ZRŠ

2020

Poukázanie 2% pre ZRŠ

2019

Poukázanie 2% pre ZRŠ

2018

Účasť na podujatí “Integrácia 2018”

Čo sme zakúpili:

2021

Materiál pre prácu s keramickou hlinou od RZ

RZ pomáha aj v súčasnej epidemiologickej situácií

2020

Rodičovské združenie pomáha

RZ pomáha tvoriť učebné pomôcky

2018 – Stoly do školskej jedálne 2018 – Príspevok na dopravu a vstupné na podujatie “Integrácia 2018”