Rodičovské združenie v ŠMŠ

Dňa 27.09.2018 sa konalo rodičovské združenie. Rodičia sa oboznámili so školským poriadkom, s denným poriadkom tried, s plánom aktivít, s novým Školským vzdelávacím programom „Šťastné deti“ a plánom rodičovského združenia na školský rok 2018/2019. Od októbra budú prebiehať aj individuálne konzultácie s rodičmi v čase od 7.30 do 8.00 hodiny a v poobedňajších hodinách po 15. hodine. Rodičia odsúhlasili rodičovský príspevok vo výške 40 eur. Poplatok na stravu je 1,19 eur na deň a poplatok za čiastočnú úhradu nákladov pobytu v ŠMŠ je 13,00 eur. Členovia revíznej komisie na kontrolu finančných prostriedkov sú: pani Konfala, pani Králiková a pani zástupkyňa ŠMŠ Mgr. Karkošiaková. Rodičia majú k dispozícii aj webovú stránku školy: www.szsza.sk

                                                                                                                                        (  Mgr. Marta Lašová  )