Rodičovské združenie pomáha

Aj takto pomáhame našej škole. Ako RZ sme pomohli zakúpiť pomôcky a techniku pre ŠZŠ s MŠ. Vďaka týmto pomôckam sme skvalitnili učebný proces našich žiakov. Taktiež sa pre školu zakúpili informačné vitríny, na ktorých môžeme nájsť aktuálne informácie o dianí v škole.

Zoznam zakúpených vecí:

 • Knižnica – skriňové zostavy do školskej knižnice,
 • Informačné vitríny – 2ks (vďaka ktorým Vám môžeme poskytovať potrebné informácie),
 • IKT technika:
  • Lampa do projektorov,
  • Napájacie káble (6ks),
  • Držiak na projektor,
  • Rozdvojka (2ks).

Rodičovské združenie