Krúžková činnosť

V školskom roku 2023/2024 škola organizuje päť záujmových útvarov pre 45 detí školy. Útvary sú zamerané na rozvíjanie hrubej motoriky, pohybové zručnosti, rozvíjanie environmentálneho prístupu k životu, dramatické umenie a osvojovanie základov blokového programovania.

Záujmové útvary na škole pre školský rok 2023/2024 (po kliknutí na názov krúžku sa Vám otvorí jeho stránka, ak je zriadená):

  • Detská atletika, vedúca: Martina Michalcová                                                                                           5 detí
  • Relaxačný krúžok, vedúca: Martina Michalcová                                                                                       7 detí
  • Enviro, vedúca: Darina Hollá                                                                                                                      5 detí
  • Aj ja sa naučím programovať, vedúci: Andrea Dolovacká, Nina Melicheríková, Peter Krajčí,           13 detí
  • Zdravko, vedúci: Mária Mikulíková, Lýd/ia Šalamonová                                                                        15 detí