Aj ja sa naučím programovať

Základy programovania majú veľký význam s presahom do budúceho života žiakov s mentálnym postihnutím a aj informatickému mysleniu, ktoré je  v digitálnom svete potrebné. Preto chceme rozvíjať digitálne zručnosti našich žiakov v oblasti programovania v záujmovom útvare  “Aj ja sa naučím programovať”. Na krúžku sa zoznámime so základmi blokového programovania, osvojíme si nové zručnosti a naučíme sa zmysluplne tráviť voľný čas s digitálnymi zariadeniam.

Tento rok sme získali grant vo výške 1000,- Eur na nákup edukačných sád micro:bitov z  Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis.  

 

Náš krúžok programovania 2023/2024:

 

 


 

V novom roku sme sa stretli na krúžku po prvý krát 15. 1. 2024. Keďže sme sa už naučili aké rôzne možnosti má senzor pohybu a v tento deň sme sa oboznámili  aj s nastavením a využitím senzoru svetla, nič nám nebránilo vo vytvorení krabičkového alarmu na desiatu. Trochu sme sa pasovali s tým, aby sme zistili, ktoré senzory využijeme a ako ich nastavíme, ale výsledok je určite výborný. Veď posúďte sami.

Alarm na desiatu – 15. 1. 2024

 


Pred Vianocami 15. a 22. 12. sme sa zamerali na využitie micro:bita ako vianočnej ozdoby. 15. 12.  sme si ukázali ako sa dajú naprogramovať vlastné melódie a sami sme vytvorili podľa návodu vianočnú koledu. Nasledujúci týždeň sme doplnili koledy animáciami a ukázali si ako by sa dal micro:bit využiť aj v tomto sviatočnom čase…

Naše vianočné ozdoby 20. a 27. 12. 2023

 


V dňoch 20. a 27. 11. 2023 sme sa na krúžku zoznamovali s možnosťami senzorov, ich nastavením a využívaním v programoch. Zamerali sme sa najmä na senzor pohybu, kde sme zistili, že micro:bit dokáže registrovať zmeny pri otáčaní do strán, pretočení, zatrasení a pod. Tieto funkcie sme vyskúšali v jednoduchých a už aj hotových programoch, pri nahradení spúšťania tlačidlami.

 


 

Dňa 13. 11. 2023 sme si v záujmovom útvare urobili súťaž v tvorbe animácie vo dvojiciach. Všetci sa snažili urobiť peknú a zaujímavú animáciu spolu s kamarátom. Dvojice tvorili: Ema a Slávka, Marko a Mirko, Gabko a Lukáš a aj Erik a Kiko.

Prezentáciu svojich animácií a ich ohodnotenie sme si urobili 20. 11. 2023 na krúžku. Všetky dvojice boli ocenené sladkou drobnosťou a za najlepšiu animáciu bola vedúcimi vyhodnotená dvojica Gabko a Lukáš.

Najlepšia animácia – 13. 11. a 20. 11. 2023 

 


 

Na posledných stretnutiach 30. 10. a 6. 11. sme sa spolu naučili vytvárať obrázkovú animáciu, deti zistili ako vzniká pohyblivá animácia postupným ukladaním obrázkov za sebou.
Niektorí prekvapili a dokázali takmer hneď urobiť zaujímavú animáciu, niektorí potrebovali pomôcť, ale všetci si urobili svoju vlastnú animáciu, ktorú si môžete pozrieť tu…

Prvé animácie – 30. 10. a 6. 11. 2023


16. 10. 2023 Dnes sme sa zoznámili s programovacím prostredím Makecode, v ktorom je možné jednoducho blokovo programovať micro:bity. Po krátkom úvode si každý mohol sám alebo s malou pomocou vytvoriť vlastnú menovku a textové privítanie. Vytvorené programy sme sa naučili odoslať do zariadenia. Následne sme si ich spustili nielen v simulátore, ale aj v skutočnom micro:bite. Ukážky programov v simulátore sú dostupné nižšie:

Naše prvé kroky – menovka    16. 10. 2023 programy


9. 10. 2023 Dnes sme sa prvý krát stretli v záujmovom útvare “Aj ja sa naučím programovať”. Zoznámili sme sa s micro:bitmi, ich funkciami a vybavením základnej sady a na záver sme si ukázali niektoré  hotové programy v simulátore na interaktívnej tabuli a aj na svojich microbitoch.

Prvé stretnutie