Náš alarm na desiatu 15. 1. 2024

Na micro:bitoch sú naprogramované alarmy, ktoré sa spustia potrasením alebo otvorením vrchnáka krabičky s desiatou. Ak chceme simulovať trasenie pohybujeme po micro:bite myšou alebo stlačíme bielu bodku (SHAKE). Ak chceme simulovať otvorenie krabičky, zvýšime alebo znížime množstvo svetla pomocou myši na kruhu vpravo hore číslo nastavíme nad 50(šedá farby – tma, žltá – svetlo).

 

Mirko 2. AUT a Lukáš 7. A

Gabko 10. B a Erik 7. A

Ema a Slávka 7. A