ŠKD

Stolček prestri sa v ŠKD 2023

 

Šarkaniáda ŠKD 2023

 

Uvítanie nových detí v ŠKD 2023

 

Dopravné ihrisko v ŠKD 2023 Uvítanie nových detí v ŠKD 2023

Fotogaléria 2022/2023

Fotogaléria 2021/2022

Fotogaléria 2020/2021