Na stiahnutie

Školský výchovný program ŠKD Vnútorný poriadok ŠKD Zvýšenie poplatku za ŠKD

Názov Odkaz na stiahnutie Veľkosť Dátum
Ročný plán ŠKD
stiahnuť pdf
1 MB 22. 10. 2019
Plán metodického združenia ŠKD šk. rok 2019/2020
stiahnuť pdf
580 kB 22. 10. 2019
Ročné aktivity v ŠKD šk. rok 2019/2020
stiahnuť pdf
219 kB 22. 10. 2019
Žiadosť o odpustenie poplatku
stiahnuť docx

stiahnuť pdf

17 kB

294 kB

15. 3. 2019
Žiadosť – odhlásenie z ŠKD
stiahnuť docx

stiahnuť pdf
15 kB

264 kB

15. 3. 2019
Žiadosť o prijatie do ŠKD
stiahnuť docx

stiahnuť pdf
17 kB

709 kB

20. 11. 2018
   
Prezentácia – Tvorivé dielne 2
stiahnuť pdf

stiahnuť pptx

6,44 MB

2,87 MB

14. 2. 2019
Prezentácia – Tvorivé dielne 1
stiahnuť 3,45 MB 12. 11. 2018