Návšteva detí v MŠ Čajakova Žilina

V pondelok 13. mája 2024 sme s radosťou prijali pozvanie na návštevu od našich kamarátov zo škôlky, a to na krásne veľké dopravné ihrisko. Pani učiteľka Katka prichystala malé aj veľké bicykle a kolobežky. Jazda sa mohla začať, samozrejme s cyklistickou prilbou a s dodržiavaním pravidiel „na Čítať viac…

Deň rodiny

15.5. 2024 sa uskutočnilo v našej škole stretnutie rodičov, hostí a priateľov školy s názvom: “Deň rodiny”. Rodičia mali možnosť sledovať vyučovanie žiakov na prvej hodine so zameraním na rozvoj komunikačných schopností. Potom sa presunuli do školskej jedálne, kde sledovali Čítať viac…

Deň matiek v ŠKD

Deň matiek je na našej škole každoročne veľmi radostnou, a dlhoočakávanou udalosťou, na ktorú sa deti s pani vychovávateľkami zodpovedne a s láskou pripravujú. Tento pekný Deň sme si pripomenuli v piatok 10.5. 2024. Mamičky sa aj tento krát tešili Čítať viac…

PROJEKT ZÁHRADA, KTORÁ UČÍ

Veľké ĎAKUJEME za dobrovoľnícku prácu v záhrade školy patrí členom OZ Rodičovské združenie pre Špeciálnej základnej škole a ŠMŠ a členom OZ Farebný štvorlístok. Projekt je spolufinancovaný Nadáciou Milana Dubca, https://www.facebook.com/nadaciamd .