Súťažné popoludnie v ŠKD

Dnes sa deti zo ŠKD stretli na súťažnom popoludní v telocvični. Spolu sme si vyskúšali rôzne disciplíny, zmerali sme si svoje sily a pritom sme sa zabavili. Víťazmi sa stali všetci a každý dostal sladkú odmenu. 😚🤗😋

Poďakovanie

Naše „sladké poďakovanie“ patrí spoločnosti Alaska Foods, s.r.o. Vajkovce, ktorá našim deťom a žiakom prispela do mikulášskeho balíčka výbornými, ale hlavne zdravými kukuričnými trubičkami. Naše deti sa veľmi potešili, že aj tento rok vďaka Vám, milá Alaska, si mohli opäť Čítať viac…

Vianočné posedenie

Krásna vôňa vianočných oblátok a punču dnes rozvoňala celú našu školu. Pri rozsvietenom vianočnom stromčeku a počúvaní kolied sme si vytvorili peknú predvianočnú atmosféru. Želáme všetkým krásne prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok.