Návšteva gazdovského dvora v ŠMŠ

Naše deti zo ŠMŠ prijali pozvanie „babičky bylinkárky“ na jej gazdovský dvor. Na úvod ich oboznámila s rôznymi bylinkami, ktoré poznáme. Vysvetlila im ich dôležitosť a využitie v bežnom živote. Deti pomocou zmyslov bylinky ovoniavali, ochutnávali ich a pomenovávali. Neskôr Čítať viac…

Medzinárodný deň detí v ŠMŠ

„Iba tam, kde sa stretávajú deti, existuje reálna šanca na zábavu.“ (Mignon McLaughlin) Medzinárodný deň detí oslavujú ľudia v niekoľkých krajinách sveta už dlhé roky. A my sme si takýto výnimočný deň nemohli nechať ujsť. Tento rok sme sa aj Čítať viac…

Rozvíjanie zmyslov u detí v ŠKD

Dňa 3. 6. 2021 sa v našom ŠKD uskutočnilo zábavné popoludnie v rámci projektu „Rozvíjanie zmyslov u detí v ŠKD“.  Za pomoci rôznych aktivít a hier sme s deťmi rozvíjali zmyslové vnímanie. Zamerali sme sa na zrakové, sluchové, čuchové, chuťové Čítať viac…