Projekt: Príprava na ďalšie vzdelávanie žiakov s MP

Popis veľkosť dátum zverejnenia stiahnuť súbor
Cestovné lístky ZA-OA 27. 6. 2019
858 kB 27. 6. 2019 stiahnuť
Občerstvenie – konferencia 14. 5. 2019
308 kB 16. 5. 2019 stiahnuť
Cestovné lístky ZA-OA 30. 5. 2019
37,7 kB 16. 5. 2019 stiahnuť
Cestovné lístky ZA-OA-ZA 29. 4. 2019 818 kB 30. 4. 2019 stiahnuť
Cestovné lístky ZA-OA-ZA 24. 4. 2019
1011 kB 30. 4. 2019 stiahnuť
VO Občerstvenie – zápisnica, výzvy, ponuky
4893 kB 30. 4. 2019 stiahnuť
Cestovné lístky ZA-OA-ZA  12. a 13. 3. 2019
259 kB 15. 3. 2019 stiahnuť
Ubytovanie Hotel Mária 12. a 13. 3. 2019 292 kB 15. 3. 2019 stiahnuť
Ubytovanie Hotel Mária 19. a 20. 2. 2019
287 kB 27. 2. 2019 stiahnuť
Cestovné lístky ZA-OA  19. a 20. 2. 2019 293 kB 13. 2. 2019 stiahnuť
Cestovné lístky ZA-OA  29. 1. 2019 127 kB 30. 1. 2019 stiahnuť
Cestovné lístky ZA-OA  23. 10. 2018
1526 kB 6. 11. 2018 stiahnuť
Cestovné lístky ZA-OA 25. 9. 2018, 1596 kB 24. 10. 2018 stiahnuť
Faktúra IKT 1201805726 502kB 20.7.2018 stiahnuť
Faktúra IKT 1201805724 498kB 20.7.2018 stiahnuť
Zmluva na dodanie IKT Z + M servis a. s. 164kB 26.4.2018 stiahnuť
Zmluva – O poskytnutí NFP s prílohami 1-4 1MB 15.3.2018 stiahnuť