Projekt: Príprava na ďalšie vzdelávanie žiakov s MP

Popis veľkosť dátum zverejnenia stiahnuť súbor
Cestovné lístky ZA-OA  23. 10. 2018
1526 kb 6. 11. 2018 stiahnuť
Cestovné lístky ZA-OA 25. 9. 2018, 1596 kb 24. 10. 2018 stiahnuť
Faktúra IKT 1201805726 502kB 20.7.2018 stiahnuť
Faktúra IKT 1201805724 498kB 20.7.2018 stiahnuť
Zmluva na dodanie IKT Z + M servis a. s. 164kB 26.4.2018 stiahnuť
Zmluva – O poskytnutí NFP s prílohami 1-4 1MB 15.3.2018 stiahnuť