Triedy

Aktuálny zoznam tried s menom triedneho učiteľa nájdete tu:  otvoriť
V triedach pôsobia asistenti učiteľa: Tereza Bašová basova(a)ssza.sk
  Mgr.  Jana Frniaková frniakova(a)ssza.sk
  Mgr. Andrea Kocmánková kocmankova(a)ssza.sk
Mgr. Jana Kemeňová
kemenova(a)ssza.sk
Mgr. Veronika Kenderová kenderova(a)ssza.sk
Nina Melicheríková melicherikova(a)ssza.sk
Petra Ondráčková
ondrackova(a)ssza.sk
Bc. Ivana Romanová romanova(a)ssza.sk
Bc. Lukáš Sedlák sedlak(a)ssza.sk
Anna Mária Smrekovská smrekovska(a)ssza.sk
Ing. Denisa Švancár
svancar(a)ssza.sk