Triedy

Trieda triedny učiteľ kontakt, (a) nahrádza @
Prípravný ročník – NKS Mgr. Anna Harvánková harvankova(a)szsza.sk
Prípravný ročník – MP PaedDr. Oľga Uhliariková uhliarikova(a)szsza.sk
1.A Mgr. Lenka Malíčková malickova(a)szsza.sk
2. C Mgr. Miroslava Huráková hurakova(a)szsza.sk
3. A Mgr. Ľubomíra Gajdošíková gadosikova(a)szsza.sk
3. C Mgr. Gabriela Dávidíková davidikova(a)szsza.sk
4.  A Mgr. Tatiana Mikovets mikovcova(a)szsza.sk
4. C Zuzana Mihoková mihokova(a)szsza.sk
6. A Mgr. Adriána Hnitková hnitkova(a)szsza.sk
6. B Mgr. Andrea Dolovacká dolovacka(a)szsza.sk
7. A Mgr. Mária Mikulíková mikulikova(a)szsza.sk
7. B Mgr. Andrea Haviarová haviarova(a)szsza.sk
8. A Mgr. Beáta Králiková kralikova(a)szsza.sk
8. B Mgr. Darina Hollá holla(a)szsza.sk
8. C Mgr. Katarína Halušková haluskova(a)szsza.sk
9. A Mgr. Mária Remišová remisova(a)szsza.sk
10. C Mgr. Dáša Potočárová potocarova(a)szsza.sk
Ďalší učitelia: Mgr. Mária Červeňová cervenova(a)szsza.sk
Mgr. Dominika Filušová filusova(a)szsza.sk
PaedDr. Daša Potočárová potocarovaml(a)szsza.sk
Asistenti učiteľa: Mgr. Anna Boková bokova(a)szsza.sk
Bc.A Barbora Brandýska brandyska(a)szsza.sk
Mgr. Božena Kinčiová kinciova(a)szsza.sk
Mgr. Andrea Kocmánková kocmankova(a)szsza.sk
Mgr. Martina Michalcová michalcova(a)szsza.sk
Mgr. Paula Mičietová micietova(a)szsza.sk
Bc. Ivana Romanová romanova(a)szsza.sk
Bc. Lukáš Sedlák sedlak(a)szsza.sk