Triedy

Triedni učitelia ŠZŠ :
0. NKS ročník          Mgr. Anna Harvánková
asistent učiteľa        Mgr. Božena Kinčíová
0. MP ročník            Mgr. Daniela Nekorancová
asistent učiteľa        Mgr. Jana Keméňová
2. ročník                    Mgr. Ľubomíra Gajdošíková
3.A                              Mgr. Tatiana Mikovets
5.A                              Mgr. Adriana Hnitková
5.B                              Mgr. Andrea Dolovacká
asistent učiteľa        Bc.A Barbora Brandýská
6.A                              Mgr. Mária Mikulíková
6.B                              Mgr. Andrea Haviarová
7.A                              Mgr. Beáta Králiková
8.A                              Mgr. Júlia Halajová
9.A                              PaedDr. Oľga Uhliariková
10.B                            Mgr. Darina Hollá
1. IVP                         Mgr. Miroslava Huráková
asistent učiteľa        Mgr. Klára Chrenáková
3. IVP                         Mgr. Lenka Malíčková
asistent učiteľa         Mgr. Martina Michalcová
7. IVP                          Mgr. Katarína Halušková
asistent učiteľa         Mgr. Andrea Kocmánková
8. IVP                          Zuzana Mihoková
9. IVP                          Mgr. Daša Pstočárová
10. R                            Mgr. Paula Mičietová
asistent učiteľa         Bc. Lukáš Sedlák

Ďalší učitelia:
Mgr. Mária Červeňová