Triedy

Trieda triedny učiteľ kontakt, (a) nahrádza @
Pr. B Mgr. Tatiana Mikovets mikovcova(a)szsza.sk
1. AUT PaedDr. Daša Potočárová potocarovaml(a)szsza.sk
2. AUT Mgr. Adriána Hnitková hnitkova(a)szsza.sk
3. AUT Mgr. Mária Remišová remisova(a)szsza.sk
I. C Mgr. Katarína Halušková haluskova(a)szsza.sk
II. A Mgr. Lenka Malíčková malickova(a)szsza.sk
III. C Mgr. Miroslava Huráková hurakova(a)szsza.sk
IV. A Mgr. Ľubomíra Gajdošíková gadosikova(a)szsza.sk
IV. C Mgr. Gabriela Dávidíková davidikova(a)szsza.sk
V. A PaedDr. Oľga Uhliariková uhliarikova(a)szsza.sk
V. C Zuzana Mihoková mihokova(a)szsza.sk
VII. B Mgr. Andrea Dolovacká dolovacka(a)szsza.sk
VIII. A Mgr. Mária Mikulíková mikulikova(a)szsza.sk
VIII. B Mgr. Andrea Haviarová haviarova(a)szsza.sk
IX. A Mgr. Beáta Králiková kralikova(a)szsza.sk
IX. B Mgr. Darina Hollá holla(a)szsza.sk
X. C Mgr. Daša Potočárová potocarova(a)szsza.sk
Ďalší učitelia: Mgr. Mária Červeňová cervenova(a)szsza.sk
Mgr. Dominika Filušová filusova(a)szsza.sk
Asistenti učiteľa: Mgr. Božena Kinčiová kinciova(a)szsza.sk
Mgr. Andrea Kocmánková kocmankova(a)szsza.sk
Mgr. Martina Michalcová michalcova(a)szsza.sk
Mgr. Paula Mičietová micietova(a)szsza.sk
Bc. Lukáš Sedlák sedlak(a)szsza.sk
Bc. Anna Tarajová tarajova(a)szsza.sk
Magdaléna Poláčková m.polackova(a)szsza.sk
Mgr. Anna Michalínová michalinova(a)szsza.sk
Mgr. Katarína Juríčková jurickova(a)szsza.sk