Úradné hodiny

Riaditeľ/ka školy PaedDr. Júlia Mankovičová
streda 14:00 – 15:00 iný termín dohodnúť telefonicky alebo e-mailom
Zástupca riaditeľa školy pre ŠZŠ Mgr. Peter Krajčí, PhD. streda 14:00 – 15:00 iný termín dohodnúť telefonicky alebo e-mailom
Zástupkyňa riaditeľa školy pre ŠMŠ Mgr. Zuzana Karkošiaková párny pondelok
nepárny pondelok
11:00 – 14:00

10:00 – 13:00

iný termín dohodnúť telefonicky alebo e-mailom
Vedúca CŠPP PaedDr. Oľga Uhliariková streda 14:00 – 15:00 iný termín dohodnúť telefonicky alebo e-mailom
Vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku Eva Hamaríková streda 7:00 – 9:00 iný termín dohodnúť telefonicky alebo e-mailom
Vedúca vychovávateľka ŠKD Mgr. Emília Melková utorok 9:00 – 10:00 iný termín dohodnúť telefonicky alebo e-mailom
Výchovný poradca PaedDr. Oľga Uhliariková streda 13:30 – 14:00 iný termín dohodnúť telefonicky alebo e-mailom
Vedúca školskej jedálne Veronika Čerňanová pondelok – piatok 7:00 – 8:00 iný termín dohodnúť telefonicky alebo e-mailom