Úradné hodiny

Riaditeľ/ka školy PaedDr. Júlia Mankovičová
streda 14:00 – 15:00 iný termín dohodnúť telefonicky, e-mailom, odkaz na kontakty
Zástupca riaditeľa školy pre ŠZŠ Mgr. Peter Krajčí, PhD. streda 14:00 – 15:00 iný termín dohodnúť telefonicky, e-mailom, odkaz na kontakty
Zástupkyňa riaditeľa školy pre ZŠ AUT PaedDr. Daša Potočárová streda 14:00 – 15:00 iný termín dohodnúť telefonicky, e-mailom, odkaz na kontakty
Zástupkyňa riaditeľa školy pre ŠMŠ Mgr. Zuzana Karkošiaková párny pondelok
nepárny pondelok
11:00 – 14:00

10:00 – 13:00

iný termín dohodnúť telefonicky, e-mailom, odkaz na kontakty
Vedúca CŠPP PaedDr. Oľga Uhliariková streda 14:00 – 15:00 iný termín dohodnúť telefonicky, e-mailom, odkaz na kontakty
Vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku Eva Hamaríková streda 7:00 – 9:00 iný termín dohodnúť telefonicky, e-mailom, odkaz na kontakty
Vedúca vychovávateľka ŠKD Mgr. Emília Melková utorok 9:00 – 10:00 iný termín dohodnúť telefonicky, e-mailom, odkaz na kontakty
Výchovný poradca PaedDr. Oľga Uhliariková streda 13:30 – 14:00 iný termín dohodnúť telefonicky, e-mailom, odkaz na kontakty
Vedúca školskej jedálne Veronika Čerňanová pondelok – piatok 7:00 – 8:00 iný termín dohodnúť telefonicky, e-mailom, odkaz na kontakty
Učitelia, asitstenti učiteľa
  streda
14:00 – 15:00
termín je potrebné vopred dohodnúť telefonicky, e-mailom,odkaz na kontakty