Školský rok v ŠKD

Na tejto stránke zverejňujeme plán činnosti školského klubu detí po jednotlivých mesiacoch.


September
                         

* oboznámenie detí s organizáciou a režimom dňa v ŠKD, vnútorným  poriadkom,

 bezpečnosťou pri hrách, športoch a presunoch  detí v rámci pobytu v ŠKD                                                               

* uvítanie nových detí – športovo-zábavné popoludnie               

* poznať bezpečnú cestu do školy a späť


Október

* svetový deň duševného zdravia – počúvanie relaxačnej hudby, relaxačné cvičenia                                                           

* svetový deň zdravej výživy  – Deň jablka – ochutnávka jablka a výtvarné stvárnenie jabĺčka

* “halloweenské všeličo“

* tekvice a strašidielka z farebného papiera

* Šarkaniáda – zábavné popoludnie


November                                                       

* Svetový deň boja proti fajčeniu  – rozhovor, výtvarné  spracovanie

* Stolček, prestri sa! – príprava ovocných šalátov a mís

* Tvorivé dielne – práca s prírodným materiálom   

*  Zdravé nátierky – príprava a ochutnávka, tvorivé dielne

 

 


December

* ľudové tradície – advent, Lucia, koledovanie                                              

* vianočná výzdoba tried                                                                                  

* zdobenie perníkov, pečenie vianočného pečiva                                                                                                                          

* vianočná tržnica

* vianočné pozdravy a darčeky – výroba darčekov pre svojich blízkych


Január

* Olympiáda športu a humoru ( zábavné hry na snehu)

* Starostlivosť o zvieratá v zime – prikrmovanie vtáčikov 

* uvar si svoj bylinkový čaj – význam liečivých bylín, využitie


Február

* Karneval – zhotovenie a výroba karnevalových masiek a škrabošiek z odpadového materiálu

* Karneval – zábavné popoludnie

* Valentínky – výroba pozdravov – Tvorivé dielne


Marec

* Moja obľúbená kniha – návšteva krajskej  knižnice                                                                      

* Teč vodička, teč – aktivity na Deň vody

* príprava darčekov pre budúcich prvákov


Apríl

* Deň Zeme – 22.4.-  upratanie šk. dvora, individuálne aktivity v každom oddelení                                             

* Petangová súťaž medzi oddeleniami   

* Maľovaná Veľká noc – ozdobme si vajíčko                                                                                                                                        

* veľkonočná výzdoba, veľkonočné pozdravy


Máj

* Kreslenie na chodník                          

* Deň matiek – spoločné popoludnie s mamičkami


Jún

* 1.jún MDD – zábavné popoludnie                                                                                                  

* Dopravná výchova

* grilovačka na záhrade školy

* Rozlúčka so školským rokom v ŠKD