Školský rok v ŠKD

Na tejto stránke zverejňujeme plán činnosti školského klubu detí po jednotlivých mesiacoch.

 

September                         

* oboznámenie detí s organizáciou a režimom dňa v ŠKD, vnútorným  poriadkom,

 bezpečnosťou pri hrách, športoch a presunoch  detí v rámci pobytu v ŠKD                                                               

* uvítanie prvákov – športovo-zábavné popoludnie               

* poznať bezpečnú cestu do školy a späť                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Október

* svetový deň duševného zdravia – počúvanie relaxačnej hudby, relaxačné cvičenia                                                             

* svetový deň zdravej výživy  – Deň jablka – náväznosť na dopoludňajšiu činnosť + vlastné aktivity v oddelení                       

* “halloweenské všeličo“

* tekvice a strašidielka z farebného papiera

* Šarkaniáda – zábavné popoludnie   

 

November                                                       

* Svetový deň boja proti fajčeniu  – rozhovor, výtvarné  spracovanie

* florbal – športové popoludnie       

*  Zdravé nátierky – príprava a ochutnávka, tvorivé dielne                                                                                                                                                       

 

December

* ľudové tradície – advent, Lucia, koledovanie                                              

* vianočná výzdoba tried                                                                                  

* tvorivé dielne – zdobenie perníkov                                                                                                                            

* vianočná akadémia – program pre rodičov, vianočná tržnica

* “Prázdniny, Vianoce prichádzajú“ – posedenie pri vianočnom punči   

 

Január

* Futbalový turnaj – športové popoludnie                                                                                                    

* “Sprav si svoju búdku“ – dokrmovanie vtáctva, ktoré zimujú u nás  

* uvar si svoj bylinkový čaj – význam liečivých bylín, využitie            

 

Február

* výroba masiek, Karneval ŠKD                                                                                                                                             

* Valentínky – výroba pozdravov – Tvorivé dielne 

 

Marec

* návšteva školskej, krajskej  knižnice Vlčince                                                                     

* Záložka do knihy – výstavka                                            

 

Apríl

* Deň Zeme – 22.4.-  upratanie šk. dvora, individuálne aktivity v každom oddelení                                                           

* Ekomodel – použitie odpadového materiálu –Tvorivé dielne              

* Petangová súťaž medzi oddeleniami                                                                                                                                            

* veľkonočná výzdoba, veľkonočné pozdravy                                                

 

Máj

* “Veľmi ľúbim svoju mamu“ – výtvarné, literárne spracovanie, darčeky –individuálne v každom oddelení                           

* Deň matiek – spoločné posedenie s programom       

 

Jún

* MDD – zábavné popoludnie                                                                                                      

* kreslenie na chodník – zážitky z MDD

* grilovačka na záhrade školy

* návšteva u zmrzlinára