Školský rok v ŠKD

Na tejto stránke zverejňujeme plán činnosti školského klubu detí po jednotlivých mesiacoch.


September
                         

* oboznámenie detí s organizáciou a režimom dňa v ŠKD, vnútorným  poriadkom,

 bezpečnosťou pri hrách, športoch a presunoch  detí v rámci pobytu v ŠKD                                                               

* uvítanie prvákov – športovo-zábavné popoludnie               

* poznať bezpečnú cestu do školy a späť


Október

* svetový deň duševného zdravia – počúvanie relaxačnej hudby, relaxačné cvičenia                                                           

* svetový deň zdravej výživy  – Deň jablka – náväznosť na dopoludňajšiu činnosť + vlastné aktivity v oddelení                     

* “halloweenské všeličo“

* tekvice a strašidielka z farebného papiera

* Šarkaniáda – zábavné popoludnie


November                                                       

* Svetový deň boja proti fajčeniu  – rozhovor, výtvarné  spracovanie

* puzzliáda – športové popoludnie       

*  Zdravé nátierky – príprava a ochutnávka, tvorivé dielne


December

* ľudové tradície – advent, Lucia, koledovanie                                              

* vianočná výzdoba tried                                                                                  

* tvorivé dielne – zdobenie perníkov                                                                                                                            

* vianočná akadémia – program pre rodičov, vianočná tržnica

* “Prázdniny, Vianoce prichádzajú“ – posedenie pri vianočnom punči


Január

* Deň zdravej výživy – aktivity s deťmi

* “Sprav si svoju búdku“ – dokrmovanie vtáctva, ktoré zimujú u nás  

* uvar si svoj bylinkový čaj – význam liečivých bylín, využitie


Február

* výroba masiek, Karneval ŠKD

* Valentínky – výroba pozdravov – Tvorivé dielne

* Kráľ pexesa – súťaž v pexese


Marec

* návšteva školskej, krajskej  knižnice Vlčince                                                                     

* Záložka do knihy – výstavka

* príprava darčekov pre budúcich prvákov

* veľkonočná tržnica


Apríl

* Deň Zeme – 22.4.-  upratanie šk. dvora, individuálne aktivity v každom oddelení                                             

* Petangová súťaž medzi oddeleniami                                                                                                                                            

* veľkonočná výzdoba, veľkonočné pozdravy


Máj

* “Veľmi ľúbim svoju mamu“ – výtvarné, literárne spracovanie, darčeky –individuálne v každom oddelení                           

* Deň matiek – program pre mamičky


Jún

* MDD – zábavné popoludnie                                                                                                      

* kreslenie na chodník – zážitky z MDD

* grilovačka na záhrade školy

* návšteva u zmrzlinára