Školský rok v ŠKD

Na tejto stránke zverejňujeme plán činnosti školského klubu detí po jednotlivých mesiacoch.

September – Vítanie prvákov v ŠKD

 • oboznámenie sa s režimom školy, ŠKD, BOZP
 • bezpečne do školy, beseda v jednotlivých oddeleniach
 • dopravné značky (výroba, kreslenie)
 • uvítanie nových detí v ŠKD -zábavné popoludnie

 

Október – Jeseň pani bohatá

 • jesenná tematika, vychádzky do prírody, pozorovanie zmien v prírode
 • kreatívne výtvarné techniky – téma „JESEŇ“
 • darček pre starých rodičov – tvorivé dielne
 • Šarkaniáda – zábavné popoludnie
 • Deň jablka

 

November – Rozprávky z ríše zvierat

 • Stolnotenisový turnaj – súťaž medzi oddeleniami
 • vychádzky do prírody, človek a obyvatelia lesa v zime
 • výroba ozdôb na stromček – tvorivé dielne

 

December – Vianoce sú za dverami

 • Vianočná akadémia – nácvik programu
 • zimné súťaže
 • viesť deti k vernosti k tradíciám Vianoc
 • zdobenie perníkov
 • posedenie pri vianočnom punči

 

Január – Zima

 • starostlivosť o vtáčiky – príprava kŕmidla pre vtáčiky
 • hry na snehu – súťaž o najkrajšieho snehuliaka
 • ochutnávka bylinkových čajov
 • florbalový zápas – zábavné popoludnie
 • vyhodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti detí za I. polrok 2019/2020

 

Február – Fašiangy, Turíce

 • zimné športy
 • rozvoj pozitívnych vzťahov, význam priateľstva
 • priblížiť deťom ľudové tradície na tému Fašiangy – karneval
 • tvorivé dielne –  Valentínsky darček

 

Marec – Jar, Mesiac knihy

 • týždeň hlasného čítania
 • návšteva školskej knižnice a knižnice na Vlčincoch I
 • zdravé nátierky – zdravý životný štýl

 

Apríl – Zem, modrá planéta

 • pri príležitosti Dňa Zeme zapojiť deti do úpravy okolia školy
 • Petangová súťaž – zábavné športové popoludnie
 • tvorivé dielne – práca s prírodným materiálom

 

Máj – Deň matiek

 • Deň matiek – úcta a láska k mame, kultúrne popoludnie
 • tvorivá dielňa – výroba darčeka pre mamičku
 • moja rodná obec – poznať adresu svojho bydliska

 

Jún – Leto, MDD

 • Deň detí – zábavné športové popoludnie
 • grilovačka na záhrade školy
 • vyhodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti detí za školský rok 2019/2020