Oddelenia ŠKD

Personálne zabezpečenie:

Vedúca ŠKD – Mgr. Emília Melková

Vedúca MZ vychovávateliek – Mgr. Emília Melková

1. oddelenie – Janka Horecká

2. oddelenie – Janka Hajašová

3. oddelenie – Mgr. Emília Melková

4. oddelenie – Mgr. Jaroslava Vržďáková

5. oddelenie – Mgr. Romana Tetíková

                        Bc. Eva Slotová (od 1.3.2022)

6. oddelenie – Mgr. Jana Byrtusová