Oddelenia ŠKD

Personálne zabezpečenie:

Vedúca ŠKD – Mgr. Emília Melková

Vedúca MZ vychovávateliek – Mgr. Emília Melková

1. oddelenie – Martina Šindelová

2. oddelenie – Mgr. Jana Byrtusová ∗

3. oddelenie – Mgr. Emília Melková

4. oddelenie – Mgr. Jaroslava Vržďáková

5. oddelenie – Bc. Eva Slotová

6. oddelenie – Janka Hajašová

∗ od 6.9.2023  vychovávateľka Michaela Dostalova