Spolupráca

Pre deti je aj v tomto roku pripravených množstvo aktivít, ako i spolupráca so ŠZŠ a ZŠ pre žiakov s autizmom.

Deti budú počas školského roka absolvovať aj rôzne terapie: canisterapiu, fyzioterapiu, terapie v snoezelen terapeutickej miestnosti, ako aj prvky terapie bazálnej stimulácie.

Aj v tomto školskom roku pokračujeme v spolupráci s MŠ – Čajakova v Žiline. Spolu s našimi kamarátmi sa budeme stretávať pri spoločných aktivitách, hrách, ale aj na snoezelen terapiách, či na dopravnom ihrisku.