Grant mesta Žilina – Žilina INAK

Vďaka podpore Grantu mesta Žilina sme vytvorili databázu pracovných materiálov pre deti a žiakov so ŠVVP s témou nášho mesta. V projekte Žilina INAK spolupracovali naši pedagógovia, učitelia a asistenti s kolegami zo Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline a Čítať viac…

Ponuka na pracovnú pozíciu – fyzioterapeut

Spojená škola, Jána Vojtaššáka 13, Žilina vyhlasuje voľnú pracovnú  pozíciu: fyzioterapeut  Termín nástupu:  11.10.2023 – zástup dlhodobej PN  Pracovné podmienky :  pracovný pomer  37,5 hodín týždenne Kvalifikačné požiadavky na pracovnú pozíciu: V zmysle nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z.t. o odbornej spôsobilosti Čítať viac…

Ponuka na pracovnú pozíciu – asistent učiteľa

Spojená škola, Jána Vojtaššáka 13, Žilina   vyhlasuje voľnú pracovnú  pozíciu: asistent učiteľa Termín nástupu:  ihneď Pracovné podmienky :   pracovný pomer  37,5 hodín týždenne Kvalifikačné požiadavky na pracovnú pozíciu: spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky 1/2020 Z.z. MŠVVaŠ SR o kvalifikačných predpokladoch Čítať viac…

Rozlúčka končiacich žiakov

V spolupráci študentov a učiteľov zo súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline vznikli v apríli spomienkové fotografie končiacich žiakov našej školy. Žiaci sú nielen „naši najstarší“, ale sú aj výtvarne nadaní. Pod vedením pani učiteliek kreslili svoje autoportréty. Kreslenie im Čítať viac…

Planetárium

21.06.2023 naši žiaci navštívili planetárium v telocvični. Téma bola:  Koralový útes – Kaluoka’hina . So záujmom sledovali príbeh dvoch kamarátiek rybičiek, ktoré sa rozhodli, že zachránia koralový útes. Vybrali sa na dlhú cestu za múdrou korytnačkou. Tá im povedala, čo Čítať viac…