Autistické Pele Mele – Január

31. januára 2023 sa uskutočnilo v našej telocvični autistické pele – mele. Povedali si, že posledný deň 1. polroka si zaslúžia niečo veselé. Stretli sa v telocvični a užili si po svojom. Starší chlapci pripravovali pre mladších srdiečkové okienka. Mladšie Čítať viac…

Knižnica – Nezvyčajné povolania

18. januára 2023 boli žiaci 3. a 4. autistickej triedy pozvaní na návštevu do Krajskej knižnice. Všetci sme sa veľmi tešili a neodradilo nás ani nepriaznivé sychravé počasie. Trošku vyfúkaní sme prišli do Knižnice na Vlčincoch. Pani knihovníčky nás nestihli Čítať viac…

Voľná pracovná pozícia – asistent učiteľa

vyhlasuje voľnú pracovnú pozíciu: asistent učiteľa   Termín nástupu:  ihneď    Pracovné podmienky :  pracovný pomer  37,5 hodín týždenne Kvalifikačné požiadavky na pracovnú pozíciu: spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky 1/2020 Z.z. MŠVVaŠ SR o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov, príloha č. Čítať viac…

Pocity bez slov – Nová synagóga

Interaktívne predstavenie žiakov Špeciálnej ZŠ J. Vojtaššáka „ Pocity bez slov“ sa uskutočnilo 8. decembra 2022 v priestoroch Novej synagógy v Žiline. Veselý tanček „Rafaela stonožka“ nám zatancovali žiaci z 2. a 3. AUT. Deviataci nám ukázali ako vedia hrať na xylofóne a zahrali nám Čítať viac…

Mikuláš

6. 12. 2022 sme všetci čakali na Mikuláša. Zrazu sa v našej telocvični objavila záhadná skupina osôb. Bol to Mikuláš, anjel a čert. Natešené deti Mikulášovi spievali pesničky a recitovali básničky. A niektoré sa trochu aj báli čerta. Všetky deti Čítať viac…