Pracovná ponuka – asistent učiteľa

vyhlasuje voľnú pracovnú  pozíciu: asistent učiteľa Termín nástupu:  1.9.2024  Pracovné podmienky :   pracovný pomer  37,5 hodín týždenne Kvalifikačné požiadavky na pracovnú pozíciu: Úplné stredné vzdelanie pedagogického zamerania spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky 1/2020 Z.z. MŠVVaŠ SR o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných Čítať viac…

Pracovná ponuka – pomocná vychovávateľka

vyhlasuje voľnú pracovnú pozíciu: pomocná vychovávateľka Termín nástupu: 1.9.2024 Pracovné podmienky :  pracovný pomer  37,50 hodín týždenne Kvalifikačné požiadavky na pracovnú pozíciu: stredoškolské vzdelanie bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, samostatnosť, zodpovednosť pracovitosť Náplň práce: osobná hygiena zdravotne znevýhodnených detí – hygienická starostlivosť Čítať viac…

Pracovná ponuka – asistent učiteľa

vyhlasuje voľnú pracovnú pozíciu: asistent učiteľa   Termín nástupu:  1.9.2024 – na zástup dlhodobej PN Pracovné podmienky :   pracovný pomer  37,5 hodín týždenne Kvalifikačné požiadavky na pracovnú pozíciu: spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky 1/2020 Z.z. MŠVVaŠ SR o kvalifikačných predpokladoch pedagogických Čítať viac…

PROJEKT ZÁHRADA, KTORÁ UČÍ

Veľké ĎAKUJEME za dobrovoľnícku prácu v záhrade školy patrí členom OZ Rodičovské združenie pre Špeciálnej základnej škole a ŠMŠ a členom OZ Farebný štvorlístok. Projekt je spolufinancovaný Nadáciou Milana Dubca, https://www.facebook.com/nadaciamd .

Verejná zbierka – AED prístroj

Milí, veľkorysí, dobročinní, dobrosrdeční, štedrí a láskaví darcovia! Dovoľte mi, aby som Vám aj touto cestou POĎAKOVALA za Vašu účasť na verejnej zbierke, ktorá nám pomôže zakúpiť AED prístroj k nám do školy. Rodičovské združenie pri Špeciálnej základnej škole a Čítať viac…