Knižnica – Príroda a Vianoce

Dňa 25. 11. 2022 sme boli v Krajskej knižnici v Žiline a rozprávali sme sa o prírode okolo nás a blížiacich sa vianociach. Rozprávanie sme doplnili kreslením a prezentáciou svojich kresieb. Stretnutia sa zúčastnili žiaci 9. A a 2. Aut. triedy spolu s triednymi učiteľkami.

Príbeh inklúzie

Špeciálna základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka 13 Žilina je centrom podpory detí so zdravotným znevýhodnením. V rámci sociálnej integrácie spolupracujeme s významnými regionálnymi inštitúciami, tvoríme komunitu, ktorá rešpektuje inakosť, rôznorodosť, toleranciu. Podpora Grantového programu mesta Žilina projektom „Vdýchnime Čítať viac…

Art Studio v Žiline

Dňa 4.11.2022 žiaci prípravného a prvého ročníka navštívili Art Studio v Žiline. Niektorí žiaci už túto krásnu skúsenosť zažili, iní sa tam ocitli prvýkrát a veľmi sa na to tešili. Privítala nás Zuzka, s ktorou žiaci mohli zažiť veľa zaujímavých Čítať viac…

Knižnica – O kvapke vody

3. novembra sme so žiakmi z 9.B a 10.C navštívili Mestskú knižnicu v Žiline, Vlčince. Teta Evka si pre nás pripravila krásne aktivity na tému „O kvapke vody“. Žiaci sa pomocou obrázkov a priraďovania naučili, aké máme skupenstvá vody všade Čítať viac…

Červené nosy – Clowndoctors

24. 10. a 25. 11. 2022 k nám zavítali Červené nosy Clowndoctors so svojím vystúpením. Títo Zdravotní klauni navštevujú špeciálne školy po celom Slovensku. V triedach sa snažia nájsť spoločný jazyk so žiakmi, ktorí občas vôbec nereagujú na podnety zvonku. Čítať viac…

Inkluzívne ihrisko

Túžba po zábave a hre spája všetky deti bez ohľadu na ich schopnosti. Veľmi sa preto tešíme, že neďaleko našej školy vzniklo prvé bezbariérové inkluzívne ihrisko v meste Žilina. Svojimi špeciálnymi hracími prvkami umožňuje aktívne stráviť čas aj deťom so zdravotným znevýhodnením. Čítať viac…