Voľná pracovná pozícia – asistent učiteľa

vyhlasuje voľnú pracovnú pozíciu: asistent učiteľa   Termín nástupu:  ihneď    Pracovné podmienky :  pracovný pomer  37,5 hodín týždenne Kvalifikačné požiadavky na pracovnú pozíciu: spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky 1/2020 Z.z. MŠVVaŠ SR o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov, príloha č. Čítať viac…

Pocity bez slov – Nová synagóga

Interaktívne predstavenie žiakov Špeciálnej ZŠ J. Vojtaššáka „ Pocity bez slov“ sa uskutočnilo 8. decembra 2022 v priestoroch Novej synagógy v Žiline. Veselý tanček „Rafaela stonožka“ nám zatancovali žiaci z 2. a 3. AUT. Deviataci nám ukázali ako vedia hrať na xylofóne a zahrali nám Čítať viac…

Mikuláš

6. 12. 2022 sme všetci čakali na Mikuláša. Zrazu sa v našej telocvični objavila záhadná skupina osôb. Bol to Mikuláš, anjel a čert. Natešené deti Mikulášovi spievali pesničky a recitovali básničky. A niektoré sa trochu aj báli čerta. Všetky deti Čítať viac…

Pozvánka – Vianočné trhy

Vážení rodičia, milí kolegovia! Touto cestou Vás srdečne pozývame na vianočné trhy, ktoré plánujeme realizovať 14.12.2022 v priestoroch našej školy. Vaše deti v spolupráci s triednymi učiteľkami, asistentmi a vychovávateľkami si pre Vás pripravili rôzne vianočné výrobky, vianočné pečivo a Čítať viac…

Pozvánka – Pocity bez slov

Milí rodičia a priatelia školy, srdečne Vás pozývame na interaktívne predstavenie „Pocity bez slov“, ktoré sa uskutoční dňa 8.12.2022 o 10:00 hod. v priestoroch Novej synagógy Žilina. V spolupráci s ART STUDIO Z pod vedením Zuzany Smudovej Harantovej vystúpia žiaci Čítať viac…