Poďakovanie

Naše „sladké poďakovanie“ patrí spoločnosti Alaska Foods, s.r.o. Vajkovce, ktorá našim deťom a žiakom prispela do mikulášskeho balíčka výbornými, ale hlavne zdravými kukuričnými trubičkami. Naše deti sa veľmi potešili, že aj tento rok vďaka Vám, milá Alaska, si mohli opäť Čítať viac…

Jesenné Snoezelen aktivity

V Snoezelen miestnosti sme spolu s deťmi zobudili škriatka Jesenníčka, ktorý zaspal vo farebnom jesennom lístí. Ešteže prišli kamaráti a pomohli mu lístie pozbierať, pozametať. Zároveň si deti opakovali farby, precvičovali výdychový prúd a zahrali sa na vietor, ktorý rozfúkal mašle šarkanovi. Poznatky o typických Čítať viac…

Návšteva detí v MŠ Čajakova, Žilina

Dňa 07. 11.2022 deti z našej MŠ navštívili MŠ Čajakova v Žiline. Prvotným zážitkom bolo už cestovanie v MHD, kde si deti osvojovali návyky spoločenského správania. Privítala nás pani učiteľka Katarína s deťmi na školskom dvore. Spoločne s našimi deťmi sme boli súčasťou aktivít, ktoré Čítať viac…

Fidlikára- Červený nos

Fidlikára to je kára, ktorá vezie iného Fidlikanta, a či radšej Fidlikant, ktorý kára iného Fidlikanta? Či už tak alebo onak, zdravotní klauni z o. z. Červený nos Clowndoctors pre naše deti s autizmom, mentálnym a viacnásobným postihnutím pripravili predstavenie Čítať viac…