Ponuka na voľnú pracovnú pozíciu – asistent učiteľa

vyhlasuje voľnú pracovnú pozíciu: asistent učiteľa Termín nástupu: 1.5.2022 Pracovné podmienky: pracovný pomer 37,5 hodín týždenne Kvalifikačné požiadavky na pracovnú pozíciu: spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky 1/2020 Z.z. MŠVVaŠ SR o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov, príloha č. 6 Čítať viac…

Veľkonočná tržnica

Milí rodičia, kolegovia a priatelia našej školy! Radi by sme vás touto cestou pozvali na veľkonočnú tržnicu, ktorá sa bude konať v utorok, 5.4.2022 od 10:00 hod. do 15:00 hod. Veríme, že si nájdete výrobok, ktorý vám bude srdcu milý Čítať viac…

Karneval ŠMŠ 2022

Dňa 23.2. 2022 sa u nás v škôlke konal karneval rozdelený na dve skupinky v dvoch triedach. Deti v krásnych maskách sa zapojili do spoločných aktivít (Balón nespadni, Napodobni zvieratko, Prekážková dráha s panvicou, Lepenie loptičiek, Navliekanie farebných tanierikov). Na záver Čítať viac…

Poukázanie 2% pre rodičovské združenie

Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, Čítať viac…

Pexesový kráľ v ŠKD

Dňa 15.2.2022 prebehla v ŠKD súťaž v pexese. Zúčastnilo sa jej 28 detí, ktoré boli rozdelené do kategórií vo svojich výchovných skupinách. Všetky deti získali diplom a sladkú odmenu.