Úhrada poplatku za Školský klub detí

Na základe Zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §114 ods.3 v znení ďalších doplnkov je  od  1. 9. 2021 výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD je    vo výške 7 €                Čítať viac…

“Niečo sa chystá”

Úspešne pokračujú naše dokončovacie práce k projektu “Hurá poďme von!” za podpory nadácie Kia Motors Slovakia a nadačným fondom Adient v Nadácii Pontis. Predpokladané slávnostné otvorenie átria školy bude 24.9. 2021