Naše animácie 6. 11. 2023

Animácie vytvárali, programovali deti s minimálnou pomocou… Veríme, že Vás potešia…
Melódia sa spustí stlačením tlačidla A

 

Lukáš 7. A

Kiko 2. AUT

Marko 2. AUT

Erik 7. A

Ema 7. A

Gabko 10. B