16. 10. 2023 Naše prvé kroky – menovky

Každá menovka sa skladá z dvoch častí. Prvá je zobrazená len pri úvodnom spustení, druhá sa opakuje. Ak ste tú prvú nestihli načítajte si stránku opäť a presuňte sa na meno, ktoré Vás zaujíma.

Emma 7.A
Gabko 10. B
Paťo 7. A
Lukáš 7. A
Lukáš 2. AUT
Lev 4. AUT
Marko 2. AUT
Kiko 2. AUT
Slávka 7. A
Erik 7. A