Poukázanie 2% pre ZRŠ

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Postup na poukázanie 2%

Vystavenie tlačiva „Potvrdenie o zaplatení dane“ zamestnávateľom. Z potvrdenia je možné zistiť potrebné údaje.

Môžete poukázať:
2% z Vašej dane – ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, minimálne 3 €.
3% z Vašej dane – ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín spolu s potvrdením o dobrovoľníckej práci.

Vyhlásenie pre Rodičovské združenie pri ŠZŠ

Stiahni tlačivo 2%

 

Vyhlásenie spolu s Potvrdením doručte do 30.04.2020 na daňový úrad.