Valentínska pošta

V rámci Valentínskeho sviatku sme aj my mali pripravenú poštu, do ktorej mohli deti vkladať lístočky s prejavmi lásky blízkej osobe. Takéto milé priania a vyznania nás čakali vo Valentínskej pošte. Ďakujeme!

Vzdelávanie žiakov s PAS

Od školského roka 2020/2021 budeme v rámci školy vnútorne členiť vzdelávanie žiakov na triedy pre žiakov s MP a triedy pre žiakov s autizmom, tak ako vyžaduje platná legislatíva. V tomto školskom roku škola zriaďuje  tri triedy pre žiakov s Čítať viac…

Prerušenie vyučovania

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických Čítať viac…

Riaditeľské voľno

Z prevádzkových dôvodov dňa 13. marca 2020 riaditeľka školy udeľuje žiakom riaditeľské voľno. vedenie školy