Sme zodpovední – poďakovanie pre RZ

V súčasnej epidemiologickej situácii je dôležité chrániť naše deti a zároveň sa naučiť chrániť navzájom. Vďaka Rodičovskemu združeniu a podpore Nadácie Kia sme ako škola získali cez projekt „Sme zodpovední“ dva bezdotykové stojany na dezinfekciu rúk a dva bezdotykové teplomery. Stojany sme umiestnili k hlavnému vchodu a pred jedáleň školy. Meranie teploty je súčasťou ranného filtra všetkých žiakov, zamestnancov školy, či akejkoľvek inej osoby vstupujúcej do budovy počas dňa. Ďakujeme za podporu!

Vedenie školy