Valentínska pošta

V rámci Valentínskeho sviatku sme aj my mali pripravenú poštu, do ktorej mohli deti vkladať lístočky s prejavmi lásky blízkej osobe. Takéto milé priania a vyznania nás čakali vo Valentínskej pošte. Ďakujeme!

KARNEVAL v ŠKD

Boli masky, veľký bál, bol aj u nás karneval ! Dňa 12.02.2021 sa v našom školskom klube ozýval šťastný smiech detí a veselá hudba. Obdobie zábavy a radosti to sú fašiangové slávnosti. Preto nesmel karneval chýbať ani u nás. Akcia Čítať viac…

Mikuláš v ŠKD

Dňa 7. 12. 2020 náš ŠKD potešila vzácna návšteva – svätý Mikuláš. Sprevádzali ho aj čertíci a anjelik. Deti Mikuláša trpezlivo očakávali a prichystali si pre neho aj pekné pesničky, básničky a maľovanky. Deti mali obrovskú radosť zo vzácnej návštevy, Čítať viac…

Prerušenie vyučovania

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických Čítať viac…

Riaditeľské voľno

Z prevádzkových dôvodov dňa 13. marca 2020 riaditeľka školy udeľuje žiakom riaditeľské voľno. vedenie školy