Prvý polrok v Školskom klube detí

Počas jesene a zimy sme toho veru v ŠKD stihli veľa. Vyrobili sme si jesenný strom, rozprávali sme sa o živej a neživej prírode, vyrobili sme aj výrobky na vianočnú tržnicu. Navštívili sme aj školskú kuchynku, kde sa zdobili perníky a ukázali sme si ako správne stolovať. Spoločne sme si zacvičili, zatancovali, hýbali sa a vyskúšali sme si správne dýchanie pri cvikoch v telocvični.  Spoločne strávené chvíle boli fantastické a už sa tešíme, čo zas zažijeme v jarnom a letnom období v ŠKD.