Karneval ŠKD

V posledný deň fašiangov sme sa v ŠKD perfektne zabavili na karnevale. Deti a aj pani vychovávateľky prišli v krásnych kostýmoch a tak sa u nás v školskej jedálni stretli princezné, šašovia, ježibaby, policajti, farebné pastelky, futbalisti a predstavte si, prišiel aj Miro Jaroš. Spoločne sme si zasúťažili, zatancovali, zamaškrtili a samozrejme, deti dostali aj odmenu. 😄