Návšteva ŠKD v knižnici

V piatok sme boli s deťmi z ŠKD na návšteve v knižnici. Milá pani knihovníčka nám porozprávala o slovenských ľudových rozprávkach, o rozprávkárovi Pavlovi Dobšinskom, prečítali sme si veselú rozprávku, vyskúšali sme si drotárstvo. Užili sme si skvelý piatok v spoločnosti kníh.