Valentínska pošta

V rámci Valentínskeho sviatku sme aj my mali pripravenú poštu, do ktorej mohli deti vkladať lístočky s prejavmi lásky blízkej osobe. Takéto milé priania a vyznania nás čakali vo Valentínskej pošte. Ďakujeme!

Prerušenie vyučovania

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických Čítať viac…

Riaditeľské voľno

Z prevádzkových dôvodov dňa 13. marca 2020 riaditeľka školy udeľuje žiakom riaditeľské voľno. vedenie školy            

Vzdelávanie pedagógov v šk. roku 2019/2020

V školskom roku 2019/2020 na škole prebieha vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov v rámci adaptačného vzdelávania a aktualizačného vzdelávania. Aktualizačné vzdelávanie sa realizuje na témy: Rozvoj komunikačných schopností u detí s mentálnym a viacnásobným postihnutím Praktické stratégie rozvíjania komunikačnej schopnosti – 1. modul Čítať viac…