Mikuláš v ŠMŠ

„Mikuláš je dedko starý, vie on robiť veľké čary. Nadelí ti radosti, čižmu plnú sladkostí.“ Mikuláš ani tento rok nezablúdil a 7.12.2020 našiel cestu aj k nám do ŠMŠ. Neprišiel však sám! Priviedol so sebou aj bojazlivú čerticu Berticu, škriatka Čítať viac…

Čo nám jeseň priniesla – snoezelen

Aktivita s názvom „Čo nám jeseň priniesla“ bola zameraná na stimuláciu všetkých zmyslov. Deti pomáhali „záhradníkom“ s úrodou. Z taktilno-haptického stromčeka oberali jabĺčka a hrušky, ktoré spoločne vkladali do zaváracích pohárov. Nechýbal ani kontakt s reálnou zeleninou a ovocím, na Čítať viac…

Prerušenie vyučovania

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických Čítať viac…

Riaditeľské voľno

Z prevádzkových dôvodov dňa 13. marca 2020 riaditeľka školy udeľuje žiakom riaditeľské voľno. vedenie školy            

Vzdelávanie pedagógov v šk. roku 2019/2020

V školskom roku 2019/2020 na škole prebieha vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov v rámci adaptačného vzdelávania a aktualizačného vzdelávania. Aktualizačné vzdelávanie sa realizuje na témy: Rozvoj komunikačných schopností u detí s mentálnym a viacnásobným postihnutím Praktické stratégie rozvíjania komunikačnej schopnosti – 1. modul Čítať viac…