Ako putovala Láska

Ďakujeme za spoluprácu   Ďakujeme veľmi pekne všetkým deťom a učiteľom za vytvorenie spoločného príbehu pod názvom „Ako putovala Láska” . Všetci sme pochopili, že lásky nikdy nie je dosť, je potrebné ju rozdávať, šíriť a precítiť v každej dobrej Čítať viac…

Srdce plné lásky v ŠZŠ

Február je mesiacom lásky, a preto sme v rámci školy usporiadali akciu s názvom „Srdce plné lásky“. Do tejto akcie sa zapojili ako aj všetky triedy ŠZŠ, tak aj triedy ŠMŠ. Výsledkom tejto akcie boli prekrásne výtvory detí.  

Valentínska pošta

V rámci Valentínskeho sviatku sme aj my mali pripravenú poštu, do ktorej mohli deti vkladať lístočky s prejavmi lásky blízkej osobe. Vo Valentínskej pošte nás čakali milé priania a vyznania. Ďakujeme!  

Vzdelávanie žiakov s PAS

Od školského roka 2020/2021 budeme v rámci školy vnútorne členiť vzdelávanie žiakov na triedy pre žiakov s MP a triedy pre žiakov s autizmom, tak ako vyžaduje platná legislatíva. V tomto školskom roku škola zriaďuje  tri triedy pre žiakov s Čítať viac…