Srdce plné lásky v ŠZŠ

Február je mesiacom lásky, a preto sme v rámci školy usporiadali akciu s názvom „Srdce plné lásky“. Do tejto akcie sa zapojili ako aj všetky triedy ŠZŠ, tak aj triedy ŠMŠ. Výsledkom tejto akcie boli prekrásne výtvory detí.

 

« z 2 »