Srdce plné lásky v ŠMŠ

Február sa u nás v ŠMŠ niesol v znamení lásky, spolupatričnosti a vzájomnej pomoci.

10.02.2021 sme sa zapojili do celoškolskej akcie s názvom “Srdce plné lásky”. Maľovali sme, vystrihovali, odtláčali, vykrajovali a mnoho iného. Výsledkom sa stali krásne práce malých rúčok našich šikovných detí.