Šarkaniáda 2021 v ŠKD

Šarkan svojím dlhým chvostom oblohu dnes zametá. Farebnými mašličkami usilovne prepletá.   V stredu 20.10.2021 sme sa rozhodli v ŠKD využiť krásne slnečné počasie na púšťanie šarkanov. Predpovedali, že bude aj fúkať, ale bohužiaľ v tento deň predpoveď veľmi nevyšla. Čítať viac…

Úhrada poplatku za Školský klub detí

Na základe Zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §114 ods.3 v znení ďalších doplnkov je  od  1. 9. 2021 výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD je    vo výške 7 €                Čítať viac…

Rozvíjanie zmyslov u detí v ŠKD

Dňa 3. 6. 2021 sa v našom ŠKD uskutočnilo zábavné popoludnie v rámci projektu „Rozvíjanie zmyslov u detí v ŠKD“.  Za pomoci rôznych aktivít a hier sme s deťmi rozvíjali zmyslové vnímanie. Zamerali sme sa na zrakové, sluchové, čuchové, chuťové Čítať viac…

Petangový turnaj v ŠKD

Dňa 11.05.2021 sa deti zo ŠKD zúčastnili petangového turnaja v záhrade školy. Úlohou detí bolo hodiť farebné gule čo najbližšie k malej guličke – prasiatku/jackovi, a tak získať body. V kategórii mladších detí získali tretie miesto Patrik, Oliver a Lacko. Čítať viac…

MAREC – mesiac knihy v ŠKD

Mesiac marec sa vždy nesie v znamení kníh. Preto sme sa v našom ŠKD rozhodli vyrobiť si vlastnú knihu o ročných obdobiach. Deti s pomocou pani vychovávateliek tvorili, kreslili, vyfarbovali a písali k prideleným mesiacom to, čo ich najlepšie vystihuje. Knižka sa naozaj vydarila ! Čítať viac…