Výrobky na Vianočnú tržnicu

Ukážka výrobkov našich žiakov, ktoré vytvorili v spolupráci s učiteľmi, asistentmi a vychovávateľkami.