Ponuka voľného pracovného miesta: Ekonómka, mzdová účtovníčka

Špeciálna základná škola s materskou školou, J. Vojtaššáka 13, Žilina

ponúka voľnú pracovnú pozíciu
ekonómka, mzdová účtovníčka

 

Termín nástupu: podľa dohody

Pracovné podmienky: pracovný pomer, 37,5 hodín týždenne

Požadované vzdelanie: úplné stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie ekonomického zamerania, prax v odbore.

Požiadavky na zamestnanca :
– prax v odbore
– organizačné schopnosti
– bezúhonnosť, samostatnosť, zodpovednosť
– prehľad v platnej legislatíve a schopnosť aplikovať ich na podmienky školy
– ovládanie mzdového programu HOUR – Human klasik.

Náplň práce:
– mzdové účtovníctvo, personalistika,
– vedenie administratívy súvisiacej s prevádzkou školy, registratúry.
– Platové podmienky: ponúkaný plat v hrubom v závislosti od dosiahnutého vzdelania: min. 692,00 eur + započítaná prax, v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požadované doklady:
– žiadosť o prijatie do zamestnania,
– životopis,
– fotokópie dokladov o ukončenom vzdelaní,
– súhlas so spracovaním osobných údajov.

Podanie žiadosti:
Adresa: Špeciálna základná škola s materskou školou, J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina
Mail: szsza@szsza.sk
Tel.č. 041/56 55 696