Ponuka voľného pracovného miesta: Vedúca školskej jedálne

Špeciálna základná škola s materskou školou, J. Vojtaššáka 13, Žilina

ponúka voľnú pracovnú pozíciu
vedúca školskej jedálne

 

Termín nástupu: podľa dohody

Pracovné podmienky: pracovný pomer, 37,5 hodín týždenne

Požadované vzdelanie: úplné stredoškolské odborné vzdelanie.

Požiadavky na zamestnanca:
– prax v odbore
– organizačné schopnosti
– bezúhonnosť, samostatnosť, zodpovednosť
– prehľad v platnej legislatíve a schopnosť aplikovať ich na podmienky školy
– ovládanie programu VIS – kuchyňa.

Náplň práce :
– kompletné koordinovanie chodu prevádzky školskej jedálne,
– monitoring a dodržiavanie HACCP,
– materiálne zabezpečenie (zabezpečovanie dodávateľsko- odberateľských vzťahov – objednávanie tovaru, skladové hospodárstvo, evidencia faktúr, spracovanie mesačnej uzávierky v programe VIS – kuchyňa)
– rozpočtovanie a účtovanie finančných prostriedkov na stravovanie, evidencia stravníkov,
– zabezpečovanie výroby jedál a nápojov, vypracovanie jedálneho lístka, normovanie stravy.

Platové podmienky: ponúkaný plat v hrubom v závislosti od dosiahnutého vzdelania: min. 692,00 eur + započítaná prax, v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požadované doklady:
– žiadosť o prijatie do zamestnania,
– životopis,
– fotokópie dokladov o ukončenom vzdelaní,
– súhlas so spracovaním osobných údajov.

Podanie žiadosti:
Adresa: Špeciálna základná škola s materskou školou, J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina
Mail: szsza@szsza.sk
Tel.č. 041/56 55 696