Voľba člena RADY ŠKOLY

OZNAM

Voľba člena RADY ŠKOLY – rodičov školy za úsek špeciálnej materskej školy sa bude konať dňa 28. 01. 2020 o 15, 00 hod. v Špeciálnej základnej škole s materskou školou, Jána Vojtaššáka 13 v Žiline.

 

PaedDr. Júlia Mankovičová

riaditeľka školy