Ponuka voľného pracovného miesta: Fyzioterapeut

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva J. Vojtaššáka 13, Žilina ako súčasť Špeciálnej základnej školy s materskou školou, Jána Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina

 

Ponúka voľnú pracovnú pozíciu:

Fyzioterapeut

s nástupom od 01.02.2020

Požiadavky na pracovnú pozíciu:

  • splnené kvalifikačné predpoklady: minimálne stredné odborné vzdelanie s maturitou v odbore fyzioterapia
  • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť.

Ponúkaný plat v hrubom v závislosti od dosiahnutého vzdelania: min. od 692 eur  + započítaná prax (zdroj: Príloha č. 3 k zákonu č. 553/2003 Z. z. Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme).

 

Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, doklady o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona.

Požadované doklady zasielajte na adresu školy: Špeciálna základná škola s materskou školou, Jána Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina alebo na email: szsza@szsza.sk , tel. kontakt: 041/56 55 696, 0905 963 799

 

Prijímanie žiadostí: do 24. januára 2020. Vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky na pracovnú pozíciu, budú pozvaní na osobný pohovor telefonicky.

 

Pracovné pohovory sa uskutočnia: 29.01.2020.