Návšteva Krajskej Knižnice

Dňa 18.12. 2019 sa žiaci 6. až 9. ročníka zúčastnili  vedomostného podujatia o vesmíre.

Pán lektor edukačnou aktivitou priblížil deťom slnečnú sústavu. Vysvetlil pojmy: planéta, trapslíčia planéta, planétka, kométa, hviezda, mesiac, meteorit, medziplanetárny plyn a prach. Ďalej deti zaujala téma o vesmírnych misiách a obrázkové knihy o vesmíre.

Po zaujímavom výklade zavládla v knižnici tvorivá atmosféra. Žiaci si v skupinách vytvorili model vesmíru podľa vlastnej fantázie.

Ďakujeme za zaujímavé podujatie a tešíme sa na ďalšie stretnutia.